Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Beställa tryck

För tryck är det US-Ab som är upphandlat tryckeri.

Tryckleverantör

Ramavtal är tecknat med Universitetsservice Us AB (US-AB)  med avtalsstart 1/11 2021. Avtalet omfattar dessa delområden:

  1. Avhandlingar
  2. Högtidstryck
  3. Övriga produktioner såsom tryck av broschyrer, rapporter, roll-ups och storformat

Beställningar går via WISUM .

Beställningsstöd

Vill du ha hjälp i din beställning kontakta kommunikationsavdelningen.