Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Beställa profilprodukter

I KTH:s profilshop kan du köpa produkter till evenemang och besök, att ge som gåvor eller till dig själv. Beställning görs på olika sätt beroende på om du köper dem i tjänsten eller som privatperson.

Två klädesplagg och en tygpåse med KTH:s logotyp mot vit bakgrund.
Exempel på profilprodukter från KTH.

Riktlinjer för profilprodukter

Profilprodukter bidrar till att synliggöra vårt varumärke och det är viktigt vad produkterna ger för bild av KTH. Våra profilprodukter ska leva upp till höga miljö- och hållbarhetskrav och följa KTH:s grafiska profil . Vill du ta fram en egen produkt så kommer den under processens gång att stämmas av med KTH Sustainability Office och kommunikationsavdelningen, mer info om specialbeställningar finns nedan.

Miljö, klimat och hållbar utveckling på KTH

Hållbar utveckling är en del av KTH:s värdegrund och våra val av profilprodukter är en reflektion av KTH. Varje produkt vi köper har långtgående konsekvenser, från vilka företag och ekonomier som våra inköp stödjer, till den kedjereaktion som sätts igång genom att de produceras, används och slängs.

När valet tas att köpa in produkter ska vi sträva efter att de förbrukar lite resurser och energi i ett livscykelperspektiv och inte har en negativ miljöpåverkan. De material vi väljer ska vara möjliga att återvinna. Läs mer om policy för hållbar utveckling på KTH .

Leverantör

KTH:s upphandlade leverantör av profilprodukter är Voky AB. Det är inte tillåtet att gå utanför avtalet och handla profilprodukter av annan leverantör.

Inköp i tjänsten görs via Wisum

Ska du beställa profilprodukter i tjänsten så görs det via Wisum . Här hittar du KTH:s standardsortiment av profilprodukter. Vi förordar i första hand att man beställer ur detta godkända sortiment.

Så här beställer du:

  1. Klicka på Produkter och tjänster/Profilprodukter och välj bland underkategorierna. Lägg de produkter du vill ha i varukorgen.
  2. För att slutföra beställningen, gå in i varukorgen och välj knappen Skicka och följ instruktionerna. Har du inte själv behörighet att slutföra beställningen så väljer du din avdelnings beställare i listan och skickar till denne.

Länk till Wisum

Handledning för Wisum

Specialbeställningar

Vill du specialbeställa en produkt? Tänk först gärna ett varv extra på behovet ur ett hållbarhetsperspektiv. Riskerar saken att bara användas vid ett tillfälle sedan bli en hyllvärmare eller kastas i förtid? En t-shirt med datum eller mässnamn har exempelvis en väldigt begränsad användningstid.

Specialbeställningar mailar du till profilshop@kth.se . Beräkna en leveranstid på upp till åtta veckor, beroende på exempelvis om produktion sker i Sverige eller utomlands. Har du bråttom att få tag på produkter går det alltid snabbast att beställa ur standardsortimentet.

Specialbeställningar granskas av kommunikationsavdelningen och KTH Sustainability Office.

Handla som privatperson

Om du vill handla som privatperson är du välkommen att besöka profilshopen i KTH Entré eller något av våra lokala servicecenter på campusen i Flemingsberg, Kista och Södertälje, där du även kan se produkterna i verkligheten. Du kan också beställa via KTH:s onlineshop . Observera att betalning i KTH Entré och våra servicecenter endast kan göras med betalkort (ej fakturering).

Frågor och synpunkter

Har du frågor, önskemål eller behöver hjälp kring profilprodukter så maila till profilshop@kth.se