Till innehåll på sidan

Handledningar, funktionsbeskrivningar, tips/trix

Under rubrikerna i menyn kommer beskrivningar och hjälp beskrivas för hur man använder WISUM utifrån sin roll.
Om hur funktioner i WISUM fungerar grundläggande
Handledningar, funktionsbeskrivningar, handböcker
Tips/trix, FAQ=Ofta ställda frågor och svar

Alla handledningar, funktionsbeskrivningarm, handböcker, tips/trix är levande material som WISUM.

När flöden, systemstöd ändras eller införs kommer vi även att uppdatera beskrivningar, handledningar , vilket kan göra att bilderna som visar skärmdumpar ur WISUM inte alltid stämmer.
Vi samlar och dokumentar följande rubriker..

  • En överblick att "Tänka på"

  • Vad finns i WISUM

  • Om olika behörigheter 

  • Handböcker

  • Funktionsbeskrivningar

  • Frågor_svar_FAQ

  • Kända buggar eller problem

Vi hjälper gärna till med förklaringar och visningar hur saker och funktioner i WISUM fungerar, enskilt eller i grupp.
Kontakta er inköpsansvarige, länk till listning av inköpsansvariga  eller kontakta KTH E-handel via mail kth-ehandel@kth.se  så bokar vi upp möte via webb eller på plats hos er.
 

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:kth-ehandel@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-08-26