Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sprid din forskning

Genom att lägga lite tid på att få dina resultat att synas i fler kanaler än vetenskapliga tidskrifter kommer ännu fler människor i kontakt med forskningen. Du ökar alltså chansen att fler läser, diskuterar och delar dina artiklar. Nedan hittar du en information för dig som vill bli bättre på att kommunicera ut din forskning.

Kontakt

Kontakta ABE-skolans kommunikatörer på kommunikation@abe.kth.se  om du behöver råd eller stöd i att kommunicera din forskning.

Stockfoto av person sittandes framför bokhylla
Foto: Unsplash

Varför behöver jag kommunicera min forskning?

Framgång inom akademisk forskning har ofta mätts i hur mycket en vetenskaplig artikel citeras i andra vetenskapliga arbeten. Idag kan alla digitala spår som en artikel lämnar efter sig i sociala media eller nyhetsartiklar få betydelse. Om du lägger lite tid på att få dina resultat att synas i fler kanaler kommer också fler människor i kontakt med forskningen. Du ökar alltså chansen att fler läser, diskuterar och delar dina artiklar.

Som myndighet har KTH även en skyldighet att visa vad vi gör för skattepengarna. Vissa forskningsfinansiärer har börjat fråga efter kommunikationsplaner i sina utlysningar och förväntar sig återkoppling om hur forskningsresultat delats med journalister och allmänhet.

Mer om