Till innehåll på sidan

Öppen vetenskap och tillgängliga data

KTH Biblioteket bistår med stöd kring frågor rörande öppen vetenskap (open science), öppen publicering (open access) och tillgängliga data.

Mer information:

Bibliotekets personal har också allmän information om publicering

Information om öppen vetenskap finns även på EU-kommissionens webb .