Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Immaterialrätt – för forskare

Har du frågor eller funderingar kring hur du kan ta kontroll över dina forskningsresultat? Här finns information om vilket stöd du kan få när det gäller immaterialrätt.

Vad är Immateriella rättigheter?

Immaterialrätt är ett samlingsnamn för rättskyddet för dina intellektuella och immateriella tillgångar, det vill säga resultatet av ditt arbete som forskare. Det kan vara till exempel modeller, processer, nya material, verktyg eller kunskap.

Det är viktigt att du tar kontroll över dina rättigheter i till exempel ansökningar eller samarbete med andra universitet eller företag så att du behåller möjligheten att fortsätta forska och skapa nytta.

Olika former av immaterialrättsligt skydd är till exempel:

  • Patent: Ett skydd för en ny, teknisk lösning som gäller under en begränsad tidsperiod.
  • Varumärkesskydd: Ett skydd för ett kännetecken för ett företag, en produkt eller tjänst.
  • Mönsterskydd/designskydd: Skyddar utseendet och formen på en produkt.
  • Upphovsrätten: Skyddar till exempel musik, film men och även källkoden till datorprogram.

Lärarundantaget

I Sverige gäller lärarundantaget. Det innebär att du som forskare själv äger rätten till dina forskningsresultat och de immateriella tillgångar som du skapar om du inte avtalat om annat.

Forskaravtal

Ibland behöver du skriva på ett forskaravtal mellan dig och KTH. Syftet med avtalet är att KTH ska kunna uppfylla regler och villkor i forskningsprojekt som du deltar som forskare i.

Ytterligare information

Ytterligare information om detta hittar du i riktlinjer om intellektuella tillgångar skapade vid KTH  samt på Juridiska avdelningens sidor .

Vilket stöd kan du få kring immaterialrätt?

Research Support Office

Redan från början bör du planera hur dina immateriella rättigheter ska hanteras före, under och efter projektet. Research Support Office, RSO, hjälper dig i ansökningsfasen.

KTH Innovation

KTH Innovation hjälper dig att upptäcka och utveckla potentialen i dina forskningsresultat så att de kan skapa nytta för fler människor i samhället. Här kan du få experthjälp med avtal, patent, affärscoaching och mycket mer. Kom ihåg att du behöver patentera innan du publicerar.

www.kth.se/innovation

Vem ska jag vända mig till?

  • RSO
    – Frågor om ansökningar.
    – Affärsjuridik.
  • KTH Innovation
    – Patentansökningar och nyhetsgranskningar.
    – Avtal och kontrakt.
    – När du ska träffa extern part.
    – När du ska inleda ett samarbete med företag eller internationella universitet.
    – Vid frågor om immateriella rättigheter eller nyttiggörande i forskningsfinansieringsansökningar.
    – När du vill skapa nytta med din forskning.

Ytterligare stöd och information om EU-utlysningar finns på EU-kommissionens webbplats , där du bland annat hittar bra guider om Intellektuella rättigheter i kontrakt och Horisont 2020-projekt .