Till innehåll på sidan

Forskningsinfrastrukturer

För att säkerställa att KTH:s verksamhet har tillgång till utrustning och instrument inom strategiskt viktiga områden har KTH bedrivit ett utvecklingsarbete inom forskningsinfrastrukturområdet, lett av KTH:s prorektor.

Kontakta labben

Vill du nyttja någon av KTH:s forskningsinfrastukturer? Hör av dig direkt till förståndaren av den miljön du är intresserad av.

KTH analyserar kontinuerligt behovet av strategiska forskningsinfrastrukturerna för att säkerställa att investeringarna används så effektivt och brett som möjligt. Inom allt fler teknikområden är det nödvändigt att samverka kring infrastruktur på internationell nivå. KTH är delaktig i uppbyggnaden och driften av flera internationella forskningsinfrastrukturer, och dessa kan även nyttjas av KTH:s forskare.

Kriterier

För att vara en fastställd KTH-infrastruktur finns ett antal kriterier att uppfylla, bland annat att verksamheten:

  • är strategiska, används av många och är öppna för olika aktörer.
  • har en långsiktig planering vad gäller organisation, finansiering, aktuell kompetens och utrustning (upprätthållande av ”state-of-the-art”), samt dess inverkan på och samverkan med samhället.
  • har kontinuerlig kvalitetsutveckling.

Detaljerade beskrivningar av samtliga kriterier finns att ladda ner i dokumentet nedan.

Kriterierna för KTH:s forskningsinfrastrukturer (docx 60 kB)

Ledning

Prorektor är ansvarig för forskningsinfrastrukturer i KTH:s ledning.

Research Support Office