Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH:s övergripande nyhetsarbete

Det första steget för att nå ut med en nyhet är att ringa in vad själva nyheten är och vilka den kan vara intressant för. Här hittar du information om KTH:s övergripande nyhetskanaler.

I det övergripande nyhetsflödet på den externa webbplatsen  och på intranätet  publiceras nyheter som bedöms ha ett stort nyhetsvärde och som är av intresse för många människor. Innehållsgruppen ansvarar för att bedöma nyhetstips och skriva artiklarna. 

De nyheter som publiceras externt sprids också via KTH:s övergripande konton i sociala medier – vanligen på Facebook, Linkedin och Twitter. Ett mindre urval av dem skickas dessutom ut som pressmeddelanden.

Tydliga målgrupper

Syftet med det övergripande innehållsarbetet är att med journalistiska arbetsmetoder skapa engagerade innehåll för de individer som KTH vill få en fördjupad relation med, för att på så sätt stärka KTH:s varumärke och därigenom KTH:s roll i samhället. Innehållet ska spegla bredden i KTH:s verksamhet, samtidigt som strategiskt viktiga områden prioriteras. 

Innehållsarbetet utgår ifrån följande målgrupper:

 • Presumtiva nationella studenter
 • Presumtiva internationella studenter
 • Alumner
 • Näringsliv och finansiärer
 • Forskarsamhället
 • Politiker och beslutsfattare
 • Media
 • Medarbetare, se Nyheter på intranätet  

Målgruppsperspektivet innebär att alla artiklar som skrivs har en tydlig målgrupp, och att det finns en tanke om vad man vill att målgruppen ska göra med informationen. För varje målgrupp finns ett målgruppsteam som arbetar långsiktigt med att planera innehåll riktat till målgruppen. 

Alla målgrupperna är breda, vilket innebär att de nyheter som publiceras är sådana som bedöms som intressanta och begripliga för en större grupp människor. Det ska inte krävas förkunskaper inom ämnet för att förstå artiklarna. 

En central princip i innehållsarbetet är urvalet, det vill säga att publicera ett mindre antal noggrant utvalda artiklar och arbeta målmedvetet för att skapa räckvidd för dessa, snarare än att försöka nå ut genom ett väldigt stort antal publiceringar.

Tipsa om en nyhet

Har du en nyhet som du vill tipsa om? Kontakta innehållsgruppen på redaktion@kth.se

Beskriv varför ämnet är intressant och aktuellt, och lämna kontaktuppgifter till en eller flera personer som kan berätta mer. Tala också om ifall det finns det bilder, illustrationer eller filmer som kan användas i en eventuell nyhet – bra bildsättning ökar nyhetsvärdet. Glöm inte att nämna vem som äger rättigheterna till bildmaterialet och om det finns särskilda villkor för användning.

För att underlätta innehållsgruppens bedömning, skicka gärna med en kort sammanfattning som svarar på följande frågor:

 • Vad är nyheten? Sammanfatta i ett par meningar, och sätt gärna ämnet i ett sammanhang. Vilka målgrupper kan det här vara intressant för, i Sverige och/eller internationellt?
 • Varför är ämnet intressant? Vad är samhällsnyttan? Hur berör det här människors vardag? Finns det någonting i ämnet som är sensationellt eller oväntat?
 • När är ämnet aktuellt? Finns det några kritiska tidpunkter att förhålla sig till? Har media redan skrivit om ämnet? Kan det kopplas till en aktuell händelse eller till en särskild tid på året? Här kan tajmingen vara avgörande för att nå ut.
 • Hur kan nyheten förklaras på ett enkelt sätt? Tänk igenom hur du når en bred publik utan förkunskaper.
 • Vem rör detta? Finns det andra aktörer att förhålla sig till – andra universitet, företag eller samarbetspartners? 

Tänk på att höra av dig i god tid, det ökar chansen att din nyhet kan publiceras. Räkna med att det normalt behövs två till tre veckor från den första kontakten tills en artikel kan vara färdig.

Nyhetstips bedöms i första hand utifrån nyhetsvärde, det vill säga hur innehållsgruppen bedömer chanserna att nyheten ska ses som intressant av den tänkta målgruppen. Innehållsgruppen följer genom mätningar upp genomslaget för de nyheter som publiceras, och detta ligger bland annat till grund för den fortsatta nyhetsplaneringen. Om det till exempel tidigare varit svårt att skapa intresse för en fråga behöver man kanske tänka på ett nytt sätt kring vinkling och tidpunkt för framtida nyheter inom samma område.

Andra faktorer som spelar roll i nyhetsbedömningen är om nyheten går att koppla till aktuella händelser i omvärlden, vilka övriga publiceringar som nyligen gjorts eller är inplanerade i närtid, och innehållsgruppens arbetsbelastning vid tidpunkten. 

Andra sätt att nå ut med nyheter

Om din nyhet har en snävare målgrupp och därför inte uppfyller innehållsgruppens kriterier finns det flera andra sätt du kan sprida den på.

 • Hör med din skolas kommunikatörer om nyheten kan vara intressant för deras kanaler, se Skolornas nyhetskanaler .
 • Hör med ansvariga för våra ämnessidor på LinkedIn, om nyheten kan vara intressant för deras kanaler, se Ämnessidor på LinkedIn
 • Tipsa en journalist eller smalare branschmedia som du vet har skrivit om området tidigare.
 • Ta del av tipsen under Kommunicera din forskning  om hur du själv kan sprida nyheten.

Innehållsgruppen

Innehållsgruppen består av medarbetare från Kommunikationsavdelningen (COM). Innehållsgruppen producerar redaktionellt innehåll i KTH:s övergripande kanaler och ansvarar för KTH:s pressfunktion. Innehållgruppen har även ett övergripande strategiskt ansvar för KTH:s sociala medier.

Kontakt:

redaktion@kth.se  för tips på externa nyheter

press@kth.se  för medierelaterade frågor

intranytt@kth.se  för tips på interna nyheter

socialmedia@kth.se  för frågor om sociala medieplattformar