Till innehåll på sidan

Doktorandstudier

Du som är doktorand ska i första hand kontakta din skola för hjälp med dina studier. Om ditt ärende gäller doktorandstudier på en KTH-övergripande nivå, kontakta Avdelningen för utbildningsstöd.

Kontakter till lokalt stöd

Var och en av KTH:s skolor har funktionsmejl som bevakas av medarbetare på dess utbildningskansli:

  • ABE-skolan, mejladress: infomaster@abe.kth.se
  • CBH-skolan, mejladress phdadmin@cbh.kth.se
  • EECS-skolan, mejladress: doctoral-education-support@eecs.kth.se 
  • ITM-skolan, mejladress: phdsupport@itm.kth.se.
  • SCI-skolan, mejladress: fou@sci.kth.se

Kontakt till centralt stöd

Inom utbildningsstöd arbetar personalen med frågor relaterade till utbildning på organisationsöverskridande nivå.

  • Avdelningen för utbildningsstöd, mejladress: phd@kth.se