Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Lokalt stöd för doktorander

Du som är forskarstuderande får administrativt stöd på den skola som du tillhör. Via utbildningskanslien får du hjälp med allt som behövs för att ta dig genom din doktorering.

Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Skolan erbjuder stöd för utbildning på forskarnivå för handledare, doktorander och lärare vid ABE. I stödet för doktorander ryms bland annat handledning, publikationer, resor och individuell studieplan.

Forskarutbildningsstöd på ABE

Kontakta ABE

Elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Skolans erbjuder forskarstuderande hjälp hela vägen från antagning till disputering. Kontakta skolans forskarutbildningsstöd för individuell handledning och rådgivning.

Doktorandstöd på EECS

Kontakta EECS

Industriell teknik och management (ITM)

Forskarstuderande på ITM kan få stöd i ärenden såsom utbyte till kurser, studieplaner och resor. Hör av dig till skolans forskarutbildningskansli för individuell handledning.

Doktorandstöd på ITM

Kontakta ITM

Kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

Skolan erbjuder stöd för kurser, seminarium för disputationer, antagning och individuellt stöd för vart och ett av sina fem doktorandprogram. Varje program har en ansvarig, och för administrativa ärenden finns en gemensam funktionsmejladress.

Forskarutbildning på CBH

Kontakta CBH

Teknikvetenskap (SCI)

På skolans internsidor finns information för dig som är doktorand, handledare och annan personal som är involverade i forskarutbildning. Doktorander kan bland annat få hjälp med antagning, kurser och studieplaner.

Kontakta SCI

KTH-övergripande frågor

Har du en frågor som rör doktorandstudier och som inte kan besvaras av din skola kan du kontakta Avdelningen för utbildningsstöd via deras e-post för doktorandstudier: phd@kth.se .