Till innehåll på sidan

Hjälp med publicering, datahantering och analys

På KTH Biblioteket finns kollegor som kan hjälpa dig som forskar med frågor som datahantering, publicering, forskar-id och bibliometri.

Vägledning för publicering

Biblioteket hjälper dig under hela publiceringsprocessen, till exempel i ärenden kring val av publiceringskanal, publikationslistor, DiVA och att spika din avhandling. Här kan du också få hjälp med att hantera krav från forskningsfinsiärer och upphovsrätt (både din egen och hur du får använda andras material). 

E-post: biblioteket@kth.se

Stödsidor för vägledning vid publicering

Hantera forskningsdata

På biblioteket finns Forskningsdatagruppen som hjälper dig med olika frågor kring forskningsdata, alltifrån att planera till publicera, FAIR-priciperna, datahanteringsplaner och datakvalitet.

E-post: researchdata@kth.se

Stödsidor för forskningsdata

Bibliometri och analys av forskning

Biblioteket utför bibliometriska analyser på uppdrag av KTH:s ledning, men kan också skapa skräddarsydda analyser utifrån just dina frågeställningar. Kontakta Bibliometrigruppen om du har frågor om bibliometri eller behöver hjälp med bibliometriska analyser.

E-post: biblioteket@kth.se

Stödsidor om att analysera forskning