Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Stöd för forskningskommunikation

På intranätet finns guider och information för kommunikation. Behöver du stöd utöver det? Nedan listas kontaktvägar på lokal och central nivå.

Kontakta en forskningskommunikatör

Två forskare som utför ett experiment i vita rockar. En håller för öronen.

Kommunicera forskning

Stöd, guider och hjälp för att kommunicera forskning, till exempel hur du skapar en bra profilsida, spelar in video eller kommunicerar ett centrum.

Om du behöver operativt eller strategiskt kommunikationsstöd, kontakta i första hand kommunikationsenheten på din skola:

På KTH:s centrala kommunikationsavdelning (COM) finns fyra personer som arbetar med forsknings- och samverkanskommunikation på KTH-övergripande plan. De ingår i Gruppen för kommunikationsstöd där också stöd för webb, internkommunikation och utbildning finns.

​​​​​​​​​​​​​​

Kontakta en centrumkommunikatör

För operativt eller strategiskt kommunikationsstöd, kontakta kommunikationsenheten på din skola. Om du har frågor kring innehållet under Forskningsingången ​​​​​​​ på externwebben eller forskaringången ​​​​​​​ på intranätet kontakta kommunikationsavdelningen (COM).

Kontaktpersoner ​​​​​​​

Kontakta innehåll och press

Nyhets- och pressarbetet utförs av kommunikatörer på hela KTH till olika kanaler.

Vänd dig till kommunikationsenheten på din skola för innehåll i nyhetsbrev, skolans egna kanaler, forskarnas anslagstavla, synlighet på LinkedIn eller annan innehållsproduktion och rådgivning.

Kontakter till skolornas nyhetskanaler ​​​​​​​

Kontakter till ämnessidor på LinkedIn ​​​​​​​

För innehåll och nyheter i KTH-övergripande kanaler, såsom sociala medier, externwebb och intranät, vänd dig till kommunikationsavdelningen. De hjälper dig också med press- och mediefrågor.

Kontakter på COM för nyheter och press ​​​​​​​

A​​​​​ngränsande områden​​​​​​​

Evenemangsstöd

KTH:s logotyp på ett tegelhus.

Övergripande kommunikation

Besök kommunikationsdelen av intranätet för att hitta mallar, presentationsmaterial, logga, grafisk profil och guider för bland annat webb.

Alla KTH:s skolor har stöd för dig som vill ha hjälp att koordinera och utföra evenemang. Kontakta dem för att starta planeringen av ditt evenemang:

  • ABE ​​​​​​​
  • EECS ​​​​​​​
  • ITM ​​​​​​​
  • CBH ​​​​​​​
  • SCI ​​​​​​​

På COM finns personal som arbetar med evenemangsstöd för större KTH-evenemang, till exempel akademiska konferenser och cermonier.

​​​​​​​

Webb

Undrar du något om webb? Beroende på vilken del av webben som din fråga gäller kan du kontakta ditt närmsta kommunikationsstöd eller webbfunktioner för hela KTH.

Webbansvariga på KTH

Stöd för varumärke och beställning av kommunikationstjänster

KTH:s varumärkesstöd arbetar primärt med att skapa och leda varumärkesstärkande projekt och aktiviteter, till exempel framtagning av KTH:s officella presentationsmaterial och mallar samt ansvar för den grafiska profilen. Medarbetarna är också stöd för beställning av kommunikationstjänster och kontakter med KTH:s upphandlade byråer.