Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Stöd för dig som arbetar på Industriell teknik och management (ITM)

Här hittar du de redskap, rutiner och regler som berör ditt arbete samt de kontakter du behöver. Klicka på det område du behöver stöd kring så lotsar vi dig vidare.

Ekonomi för projektledare

Som projektledare i ett externt projekt finns det mycket att hålla reda på. Genom fem filmer berättar den animerade hjälpredan Charlie om alla de finansiella procedurer som sker i ett projekt.

Tjänsteresor

Innan du bokar en tjänsteresa är det viktigt att du känner till ITM-skolans resepolicy och process, hela vägen från planering, bokning och försäkring till upprättande av reseräkning. 

Gruppbild personal på servicecenter.

Service

Servicecenter är ingången till stöd och support på ITM-skolan, dit du kan vända dig med alla dina frågor. Catering, pakettjänster och stöd vid disputationer är exempel på vad Servicecenter kan hjälpa dig med.

Konferenspublik

Evenemangstöd

Ska du arrangera en workshop, ett seminarium eller en konferens? Det finns mycket stöd att få med planering, strategi och det praktiska runtomkring.

Inköp

KTH är en statlig myndighet. Alla som arbetar här och ska köpa in något behöver känna till vilka regler som gäller. För många varor och tjänster finns upphandlade ramavtal, så börja med att titta i inköpsportalen WISUM.

Inköp på ITM

Dator, block och penna på skrivbord

Kommunikation

Här hittar du stöd för att publicera på webb eller uppdatera din profilsida och kan tipsa kommunikationsavdelningen om spännande projekt som du vill sprida till omvärlden.

Personalfrågor

HR-enheten kontaktar du i alla personalrelaterade frågor. De hanterar strategiska personalfrågor och handlägger alla anställningar, befordringar, frågor kring arbetsmiljö och jämställdhet med mera.

Dokumenthantering

KTH är en statlig myndighet och därmed finns det krav på hur vi ska hantera information. Du som medarbetare behöver följa de lagar och interna rutiner som finns.

Person hanterar fakturor och räknar på miniräknare

Ekonomi

Som statlig myndighet är det viktigt att allt som rör ekonomin blir korrekt. Här hittar du det mesta som du som medarbetare på ITM-skolan behöver för att hantera ekonomifrågor.

Representation

Har du koll på vad som gäller för representation och gåvor? När är måltider skattefria och vilka underlag ska in i bokföringen? Filmen om representation och gåvor ger dig svar.

Bisysslor

Har du uppdrag vid sidan om KTH? Vi uppskattar att du som medarbetarna har kontakter med samhälle och näringsliv, men det är viktigt att du håller koll vilka regler som gäller för bisysslor. 

Riktlinjer för bisysslor i PDF