Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Wallenbergstiftelserna finansierar excellenta forskare

Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för flera stiftelser som finansierar forskare och forskningsprojekt som främjar Sverige. Genom åren har flera miljarder delats ut genom deras stiftelser.

Bild på trappa med hundornament vid Brinellvägen 6- 8, gul byggnad i bakgrunden. Foto: Olof Holdar

Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för de allmännyttiga stiftelser som grundats av medlemmar i familjen Wallenberg. Stiftelserna finansierar excellenta forskare och forskningsprojekt som främjar Sverige och har anslagit 42 miljarder kronor sedan 1917, varav 11,4 miljarder kronor de senaste fem åren.

För alla ansökningar till Wallenberg krävs ett stödbrev från rektor. För att hinna med detta ber vi dig att kontakta Research Support Office  redan en månad innan aktuell Wallenbergutlysning stänger.

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Den största stiftelsen grundad av medlemmar i familjen Wallenberg är Knut och Alice Wallenberg Stiftelse från 1917 som främjar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin.

Sök finansiering från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

KTH-projekt med finansiering från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Marcus och Amalia Wallenbergs stiftelse

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW) stödjer företrädesvis projekt inom humaniora. Dessutom stödjer Stiftelsen barn- och ungdomsprojekt.

Sök finansiering från Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Marianne och Marcus Wallenbergs Minnesfond

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW) finansierar företrädesvis forskning inom samhällsvetenskaperna. Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär.

Sök finansiering från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse