Till innehåll på sidan

Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW) stödjer företrädesvis projekt inom humaniora. Dessutom stödjer Stiftelsen barn- och ungdomsprojekt som drivs av etablerade icke vinstdrivande riksorganisationer, akademier, museer och lärosäten.

Projektanslag 2023

Sedan grundandet har Stiftelsen beviljat närmare 1,7 miljarder kronor till olika projekt. Stiftelsen stödjer projektanslag samt riktat projektanslag inom hållbart samhälle av hög vetenskaplig potential. 

Vad avser riktat anslag mot hållbart samhälle utlyses anslag i gränslandet mellan ekologi, ekonomi och andra samhällsvetenskaper med målsättningen att utöka förståelsen för samspelet mellan ekologi, klimat och social och ekonomisk utveckling i förhållande till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Planerar du att söka projektanslag från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond bör du kontakta Research Support Office  i god tid för att stämma av den interna nomineringsprocessen och stödbrev.

Utlysningen öppnar den 1 mars 2023 och senast den 20 mars 2023 behöver du skicka in underlag för stödbrev för att hinna få det underskrivet av rektor!

Deadline: 1 april 2023

Anslagsguide för Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond