Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond (MAW) stödjer projekt inom humaniora. Dessutom stödjer Stiftelsen barn- och ungdomsprojekt som drivs av etablerade icke vinstdrivande riksorganisationer, akademier, museer och lärosäten.

Projektanslag 2024

Sedan grundandet har Stiftelsen beviljat närmare 1,9 miljarder kronor till olika projekt. Stiftelsen beviljar företrädesvis anslag inom humaniora. Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär.

Stiftelsen stödjer även barn- och ungdomsprojekt. Projektmedel kan sökas av icke vinstdrivande företag och organisationer samt föreningar som bedriver verksamhet för barn och ungdom upp till 18 år.

Planerar du att söka projektanslag från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond bör du kontakta Research Support Office  i god tid för att stämma av den interna nomineringsprocessen, och få mallen till stödbrevet som ska bifogas i ansökan.

Utlysningen öppnar den 1 mars 2024 och senast den 18 mars 2024 behöver du skicka in stödbrevet till RSO för att hinna få det underskrivet av rektor!

Deadline: 1 april 2024 kl 13.00

Anslagsguide för Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond