Till innehåll på sidan

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW) beviljar företrädesvis anslag samhällsvetenskaperna. Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär.

Projektanslag 2023

Sedan grundandet har Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse beviljat 3,2 miljarder kronor i anslag, främst till universitet och högskolor. 

Stiftelsen inbjuder forskningsprojekt med inriktning mot hållbar finansiering, affärsmodeller och industri, cirkulär ekonomi, energihushållning, hållbara materialflöden och mobilitet, det energisnåla digitala samhället, livscykelanalys samt produktdesign som stödjer och möjliggör cirkulära materialflöden.

Planerar du att söka projektanslag från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse? Då behöver du ta kontakt med Research Support Office  för att stämma av den interna nomineringsprocessen och stödbrev.

Utlysningen öppnar den 1 mars 2023 och senast den 20 mars 2023 behöver du skicka in underlag till stödbrev för att hinna få det underskrivet!

Deadline: 1 april 2023

Anslagsguide för Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse