Till innehåll på sidan

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (MMW) beviljar anslag till samhällsvetenskaperna. Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär.

Projektanslag 2024

Sedan grundandet har Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse beviljat 3,4 miljarder kronor i anslag, främst till universitet och högskolor. Stiftelsen beviljar företrädesvis anslag inom samhällsvetenskaperna. Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär.

Stiftelsen välkomnar ansökningar med anknytning till centrumbildningarna WISE och WWSC.

Planerar du att söka projektanslag från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse? Då behöver du ta kontakt med Research Support Office  för att stämma av den interna nomineringsprocessen och få mallen till stödbrev.

Utlysningen öppnar den 1 mars 2024 och senast den 18 mars 2024 behöver du skicka in ditt stödbrevet för att hinna få det underskrivet av rektor!

Deadline: 1 april 2024 kl 13.00.

Anslagsguide för Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse