Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Forskningsinfrastrukturer på KTH

I forskningsinfrastrukturer möts akademi, industri och andra samhällsaktörer för att utveckla sina kompetenser och skapa nya synergier och samarbeten. Flera av miljöerna är öppna för externa organisationer att använda. Du som forskar på KTH är också välkommen att använda dem i ditt arbete.

För att bedriva forskning och utbildning i världsklass är KTH beroende av starka, gemensamma och långsiktigt hållbara forskningsinfrastrukturer. Forskningsinfrastrukturer bidrar även till utvecklingen av nya generationer

 forskare. I ordet forskningsinfrastruktur ryms allt från stora nationella forskningslaboratorier till mindre laboratorier och enskilda, kostsamma instrument. 

En kvinna står med ett ljudmätningsinstrument i ett rum med väggar i ljudabsorberande material.

Kontaktvägar

Undrar du något eller är intresserad av att nyttja någon av infrastrukturer i din forskning?

KTH:s forskningsmiljöer täcker alltifrån renrumslabb och fusionsreaktor till superdator och visualiseringsstudio. De är indelade i tre kategorier: 

För KTH:s forskningsinfrastrukturer är samverkan med det omgivande samhället av stor vikt. KTH erbjuder därför andra organisationer möjligheten att använda utrustning och instrument för att bidra till hållbara nationella forskningsinfrastrukturer, innovationer och en positiv samhällsutveckling. 

Ledning

Prorektor är utvecklingsansvarig för KTH:s forskningsinfrastrukturer. På Avdelningen för forskningsstöd finns också forskningsrådgivare som arbetar specifikt med infrastrukturerna.

Prorektor:

Avdelningen för forskningsstöd: