Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Forskningsinitativ på KTH

Strategiska initiativ är kraftsamlingar inom forskningsområden som berör flera skolor och institutioner på KTH. De har ofta med externa parter, till exempel andra universitet, forskningsinstitut, företag, eller organisationer.

KTH:s strategiska forskningsinitiativ är satsningar som är aktiva under en längre tidsperiod, och de omfattar ofta flera forskningsprojekt eller ett större, samlat forskningsprogram. De kan också skapas för att lyfta forskning i ett särskilt område och öka graden av tvärvetenskaplig forskning inom det.

Stora forskningsinfrastrukturer som KTH koordinerar eller är part i räknas också som strategiska satsningar. KTH:s forskningsinfrastrukturer är ofta öppna för alla forskare på KTH, och en del även för externa användare.

Till strategiska satsningar räknas:

  • Centrumbildningar
  • Forskningsinfrastrukturer
  • EIT-program
  • Strategiska innovationsprogram (SIP)
  • Strategiska forskningsområden (SFO)
  • Forskningsplattformar.

European Institute of Innovation and Technology

KTH tillhör fem konsortier inom initiativet European Institute of Innovation and Technology (EIT): Digital, InnoEnergy, Raw Materials, Health och Urban Mobility. Nätverken ska stärka konkurrenskraft och göra Europa till global ledare av innovationer.

Forskningscentrum

På KTH finns mellan 50 och 60 centrumbildningar. KTH:s centrumföreståndare kan få hjälp och stöd från RSO vid etablering av nya centrant, bland annat med att ta fram konceptbeskrivning, forskningsplan och långsiktig budget.

Forskningsinfrastruktur

På KTH finns en stor mängd labb och utrustning att nyttja för forskning, både av forskare internt på KTH och externa parter. KTH delar in sina infrastrukturer efter formerna etablereade, nationella och övriga. Om du vill använda någon av miljöerna i din forskning ska du kontakta föreståndaren.

Forskningsplattformar

Det finns sex forskningsplattformar på KTH: digitalisering, energi, industriell transformation, material, Life Science och transport. De ska bana väg för interna tvärvetenskapliga forskningsområden, och erbjuder aktiviteter och strategiska initiativ inom sitt respektive område.

Strategiska forskningsområden

KTH har en ledande roll i fem nationella strategiska forskningsområden (SFO). Det är en satsning som har pågått sedan 2010 på uppdrag av regeringen.

Strategiska innovationsprogram

Strategiska innovationsprogram (SIP) är en satsning där ledande aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor själva pekar ut och definierar områden där de ser behov av en svensk kraftsamling och gemensamma insatser. KTH koordinerar två program.