Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH-etablerade forskningsinfrastrukturer

KTH:s etablerade forskningsinfrastrukturer är strategiska och av särskild vikt för lärosätet, och de initieras genom ett rektorsbeslut. Det finns en långsiktig plan för organisation, kvalitetsutveckling och finansiering samt hur verksamheten skapar nytta för samhället. De är tillgängliga för många aktörer och har ett stort antal användare.

Lista över KTH-etablerade forskningsinfrastrukturer

Har du frågor eller vill veta mer om KTH:s etablerade forskningsinfrastrukturer? Kontakta Malin Hedengran , forskningsrådgivare på RSO.

Dessa KTH-etablerade forskningsinfrastrukturer finns idag:

Kriterier 

För att säkerställa att KTH:s verksamhet har tillgång till utrustning och instrument inom strategiskt viktiga områden har KTH bedrivit ett utvecklingsarbete inom forskningsinfrastrukturområdet lett av KTH:s prorektor. 

Ett antal kriterier för de etablerade KTH:s forskningsinfrastrukturer finns samlade i detta dokument som kan laddas ned: 

Kriterier för KTH forskningsinfrastrukturer (på engelska) (docx 23 kB) . (docx 23 kB)

Kriterierna visar vikten av att forskningsinfrastrukturerna: 

  • är strategiska, används av många och är öppna för olika aktörer 

  • har en långsiktig planering vad gäller organisation, finansiering, aktuell kompetens och utrustning (upprätthållande av ”state-of-the-art”), samt dess inverkan på och samverkan med samhället 

  • har kontinuerlig kvalitetsutveckling 

KTH utlyser årligen centrala medel för uppgraderingar, införskaffande av ny apparatur och driftstöd till lärosätets etablerade forskningsinfrastrukturer. Årliga utvärderingar genomförs som följs upp av kvalitetshöjande diskussioner mellan varje föreståndare och prorektor.