Skip to main content
To KTH's start page To KTH's start page

Education

Translated steering documents are published on this website. If a document has not been translated, the Swedish document name is entered (you will find the document on the Swedish website). In the event of any discrepancy between the Swedish original and the translation, the Swedish original will prevail.

Before education
Document title Reviewed Contact
Admission regulations at KTH (pdf 757 kB) 2023-11-28 Education Office
Riktlinje om läsårets förläggning och planering - -
Riktlinje om utbildningens organisation - -
During education
Document title Rewieved Contact
Guideline on Third-Cycle Studies (pdf 439 kB) Swedish version changed 2024-04-17. 2023-11-01 University Management Office
Guideline on course syllabus, grading system and examination at education on all cycles (pdf 333 kB) Swedish version changed 2024-05-01 2021-07-01 University Management Office
Guidelines on course evaluation and course analysis (pdf 217 kB) 2019-08-01 University Management Office
Guideline on Student Influence (pdf 184 kB) 2019-07-01 University Management Office
Riktlinje för stödinsatser vid examination av studenter med funktionsnedsättning - -

 

Guideline on written on-campus exam (pdf 193 kB)

2023-08-29 Education Office
Rules of procedure for the withdrawal of supervision and other resources (pdf 175 kB) 2023-11-01 University Management Office
Policy for handling plagiarism in KTH education (pdf 188 kB) 2010 University Management Office
Anvisning om tolkning av begreppet avstängning (av student) - -
Riktlinjer om stipendier och bidrag till studerande på grundnivå och avancerad nivå - -
Handläggningsordning för validering - -
Föreskrift om examina på grundnivå och avancerad nivå (lokal examensordning) - -
Särskild behörighet i kursplaner för examensarbetskurser - -
Degree project courses common goals and assessment criteria (applies from 01-07-2015) (pdf 1.0 MB) 2015-07-01 University Management Office
Examensarbete för studenter som påbörjat studier före 1 juli 2015 - -
Intern riktlinje för studie- och karriärvägledning för studenter - -
Uppförandekod för studenter 2018-01-01 Education Office
Tuition fees
Document title Reviewed Contact
Riktlinje om hantering av anmälningsavgifter och studieavgifter - -
Föreskrift om studieavgiftens storlek för utbildning på grundnivå och avancerad nivå som påbörjas från och med läsåret 2024/2025 - -
Föreskrift om studieavgiftens storlek för utbildning på grundnivå och avancerad nivå som påbörjas från och med läsåret 2023/2024 - -
Föreskrift om studieavgiftens storlek för utbildning på grundnivå och avancerad nivå som påbörjas från och med läsåret 2022/2023 - -