Skip to main content

Education

Here you will find the steering documents regarding education.

The documents published in english on this page are translations of the Swedish originals. In the event of any discrepancy between the original and the translation, the original will prevail.

Before education
Document title Reviewed Contact

Admission regulations at KTH (pdf 532 kB)

2022-01-01 Education Office
Läsårets förläggning och planering - -
Hantering av anmälningsavgifter och studieavgifter - -
Föreskrift om studieavgiftens storlek för utbildning på grundnivå och avancerad nivå dom påbörjas från och med läsåret 2023/2024 - -
Föreskrift om studieavgiftens storlek för utbildning på grundnivå och avancerad nivå dom påbörjas från och med läsåret 2022/2023 - -
Utbildningens organisation - -
During education
Document title Rewieved Contact
Third Cycle Studies (pdf 523 kB) 2022-04-01 University Management Office
Course syllabus, grading system and examination at education on all cycles (pdf 333 kB) 2021-07-01 University Management Office
Course evaluation and course analysis (pdf 217 kB) 2019-08-01 University Management Office
Student Influence (pdf 184 kB) 2019-07-01 University Management Office
Stödinsatser vid examination av studenter med funktionsnedsättning - -

 

Guideline on written on-campus exam (pdf 193 kB)

- Education Office
Plagiarism in KTH education (pdf 188 kB) - University Management Office
Avstängning av student - -
Tilldelning av stipendier - -
Validering - -
Föreskrift om examina på grundnivå och avancerad nivå (lokal examensordning) - -
Degree project courses common goals and assessment criteria (applies from 01-07-2015) (pdf 1.0 MB) 2015-07-01 University Management Office
Examensarbete för studenter som påbörjat studier före 1 juli 2015 - -
Intern riktlinje om studievägledning - -
2018-01-01 Education Office
Did you find this page useful?
Thank you for helping us!
Page responsible:styrdokument@kth.se
Belongs to: KTH Intranet
Last changed: Aug 30, 2023