Fakultetsrådet

Fakultetsrådet är ett universitetsövergripande organ för KTH:s arbete med kvalitetsutveckling och kollegial förankring. Majoriteten av ledamöterna är vetenskapligt kompetenta och utses genom val bland lärarna och forskarna.

På bilden saknas Susanne Norgren och Elisabeth Hammam Lie. Foto: Fredrik Persson

Fakultetsrådet består av 13 ledamöter. Sju ledamöter, varav en är ordförande (benämnd dekanus) och en är vice ordförande (benämnd prodekanus), innehar anställning som professor eller lektor och tre ledamöter innehar anställning hos annan arbetsgivare än KTH. Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter. Tre representanter som utses av arbetstagarorganisationerna har närvaro‐ och yttranderätt.

Ledamöter i fakultetsrådet mandatperioden 1 juli 2019 till och med 30 juni 2023

Ordförande

Dekanus Anders Forsgren

Vice ordförande

Prodekanus Sofia Ritzén

Ledamöter som representerar lärarna och forskarna

Anna Wistrand

Elena Dubrova

Gunnar Karlsson

Joakim Lilliesköld

Nina Wormbs

Externa ledamöter

Susanne Norgren

Pia Wågberg

Lars-Henrik Jörnving

Ledamöter som representerar studenter och doktorander

Filip Axelsson

Oscar Stenström

Mohit Daga

Representanter för arbetstagarorganisationerna (med närvaro- och yttranderätt)

Olav Vahtras

Elisabeth Hammam Lie

Sekreterare

Inger Wikström Öbrand

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:fakultetsradet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-06-04