Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Delportfölj utbildning

Delportfölj utbildning koordinerar och ansvarar för digitaliseringssatsningar inom utbildning och förvaltning av den digitala utbildningsmiljön på KTH. Delportföljen är en av flera i KTH:s organisation för IT-portföljstyrning.

Aktuella projekt och initiativ

Här kan du läsa om alla aktuella projekt och inititativ inom delportfölj utbildning.

Aktuella projekt och initiativ

Delportfölj utbildning

Lämna förbättringsförslag

Om du har förslag på projekt, förändringar eller IT-stöd som du tycker KTH bör beakta kan du förmedla dessa direkt till styrgruppen för utbildningsportföljen genom att fylla i en idébeskrivning i detta kontaktformulär . Inkomna idéer tas upp på nästkommande styrgruppsmöte.

Kontakt

Uppdrag

Delportfölj utbildning styr utveckling och förvaltning av den digitala utbildningsmiljön vid KTH och hjälper KTH:s studenter, lärare och teknisk/administrativ personal att tillsammans skapa utbildning av hög kvalitet. 

Målbild

Delportfölj utbildnings målbild är att KTH:s utbildningar ska kombinera traditionella campusaktiviteter med digitala metoder på ett genomtänkt och organiskt sätt. Det ska vara lika självklart att utbildning av hög kvalitet sker i fysiska som i digitala miljöer.

Två perspektiv möjliggör att vi når målbilden:

  1. KTH:s studenter, lärare och teknisk/administrativ personal är välbekanta med en digital utbildningsmiljö som är av högsta kvalitet och är internationellt konkurrenskraftig.
  2. KTH:s studenter, lärare och teknisk/administrativ personal inspireras att utveckla och använda färdigheter och förmågor för att tillsammans skapa digital utbildning av högsta kvalitet.

Målbilden ger oss möjlighet att tillsammans omforma hur vi närmar oss utbildning och lärande som gör KTH:s utbildning mer attraktiv och effektiv samt ökar utbildningens kvalitet.

Målgrupper

Delportfölj utbildnings målgrupper är:

  • Studenter
  • Lärare
  • Teknisk/administrativ personal

Värdegrund

Värdegrunden som styr delportfölj utbildning sammanfattar vi med fyra fraser:

  • Framåt tillsammans
  • Ordning och reda
  • Innovation, effektivitet och rättssäkerhet
  • Lärande och kommunikation

Organisation av delportfölj utbildning

Delportföljen styrs av en styrgrupp med representanter från KTH:s utbildningsverksamhet. På taktisk nivå verkar portföljkontoret med team- och förvaltningsledare samt ett delportföljsråd med enhetschefer. På operativ nivå verkar olika leverans- och projektteam i tvärfunktionella samarbeten med olika verksamhetsteam på IT, EDO och institutionen för lärande.

Styrgrupp

Portföljkontor

Delportföljsråd

Leverans- och samarbetsteam