Till innehåll på sidan

Delportfölj utbildning

Delportfölj utbildning är en av tre delportföljer i KTH:s organisation för IT-portföljstyrning. Delportföljen koordinerar och ansvarar för digitaliseringssatsningar och förvaltning av grundutbildningens IT-stöd på KTH.

Delportfölj utbildning

Lämna förbättringsförslag

Om du har förslag på projekt, förändringar eller IT-stöd som du tycker KTH bör beakta kan du förmedla dessa direkt till styrgruppen för utbildningsportföljen genom att fylla i en idébeskrivning i detta kontaktformulär . Inkomna idéer tas upp på nästkommande styrgruppsmöte.

Kontakt

Uppdrag

Delportfölj utbildning koordinerar och ansvarar för digitaliseringssatsningar och förvaltning av grundutbildningens IT-stöd på KTH.

Vision

Delportfölj utbildning:

  • ger lärare och administratörer förutsättningarna för att skapa programutbildning i världsklass,
  • erbjuder lärare ett arbetssätt som är effektivt, pedagogiskt och rättssäkert,
  • uppfattas som en helhet och utvecklas ständigt för att automatisera arbetet och erbjuda nya kvalitetshöjande möjligheter för utbildningen.

Organisation av delportfölj utbildning

Delportföljen styrs av en styrgrupp med representanter från KTH:s utbildningsverksamhet. På taktisk nivå verkar portföljkontoret med team- och förvaltningsledare samt ett delportföljsråd med enhetschefer. På operativ nivå verkar olika leverans- och projektteam i tvärfunktionella samarbeten med olika verksamhetsteam på IT, EDO och institutionen för lärande.

Styrgrupp

Portföljkontor

Delportföljsråd

Leverans- och samarbetsteam

Aktuella projekt och initiativ

Större projekt som pågår är Ersättning av Kopps schemaunderlag (EKS), uppdatering av personliga menyn, utbildningsplanering i Ladok (UPL), Programrum i Canvas och förarbete för etablering av tvärfunktionella stödteam för examination.

Aktuella projekt och initiativ