Till innehåll på sidan

Nyheter - utbildningsstöd

 • Augustisupport från E-lärande

  Publicerad 2022-07-22

  Under introduktionsveckorna i augusti har E-lärande fem planerade aktiviteter som du som lärare kan delta i. Dessa innefattar två olika workshops, ett Lunch ‘n’ Learn samt två tillfällen av drop-in.

  Läs artikeln
 • Ny rapport! - Att främja lärande och förebygga fusk

  En penna på papper med matte tecken
  Publicerad 2022-07-11

  Andra examinationsformer än de som lärare och examinatorer är vana vid har inneburit att frågan om säkerhet mot fusk vid examination av studenternas prestation blivit mer aktuell än någonsin. Eftersom...

  Läs artikeln
 • Bland hörnstenarna i ingenjörsutbildningen – CDIO

  Stålskulptur vid Reykjaviks strandpromenad kallad The Sun voyager
  "Solfar" eller "Sun Voyager". Konstnären Jon Gunnar Arnason har skapat det slående landmärket.
  Publicerad 2022-06-21

  KTH:s (Kungliga Tekniska Högskolan) lärare och representanter från Institutionen för lärande i ingenjörsvetenskap besökte Reykjavik University på Island för den 18:e internationella CDIO-konferensen. ...

  Läs artikeln
 • Namnbyte av roll för registrerade studenter i kursrum i Canvas

  Publicerad 2022-06-17

  Inom kort kommer beskrivningen av registrerade studenter ändras i kursrum i Canvas. Registrerade studenter kommer benämnas som "Registered student" i kursrum, istället för att som tidigare benämnas me...

  Läs artikeln
 • Samlingsnyhet om uppdaterade Canvasfunktioner sedan HT21

  Publicerad 2022-06-17

  Sedan hösten 2021 har ett antal funktioner i Canvas uppdaterats. De funktioner som bland annat har uppdaterats är SpeedGrader och New Quizzes.

  Läs artikeln
 • Instruktioner för bidrag till KTH SoTL 2023

  Publicerad 2022-06-16

  Konferensen KTH SoTL välkomnar bidrag med flera olika format. Nedan finner du instruktioner om bidragsprocessen med datum/deadlines, format, riktlinjer för bidrag samt granskningskriterier. Fullständi...

  Läs artikeln
 • Kommande uppdatering av namn på kurs- och examinationsrum och deras sektioner i Canvas

  Publicerad 2022-06-03

  Tidigast vecka 25 kommer IT göra en mindre namnändring på kurs- och examinationsrum i Canvas. Kursrum får Ladoks anmälningskod i namnet och examinationsrum får kurskoden först i namnet i stället för “...

  Läs artikeln
 • Studenter berättar: Erfarenheter av förinspelat videomaterial i undervisningen

  Publicerad 2022-06-03

  Ett Lunch ‘n’ Learn med en studentpanel om erfarenheter av förinspelat videomaterial i undervisningen. Teamet för webbmöte, video och streaming (WVS) presenterar om det tekniska och pedagogiska stöd s...

  Läs artikeln
 • Hur du kan använda kognitiv psykologi för att öka studenternas lärande

  Publicerad 2022-05-30

  Ett Lunch ‘n’ Learn om hur du kan använda forskningsbaserade strategier från kognitiv psykologi. Lär mer om frågebaserat lärande (retrieval practice) och hur du kan implementera det i din kurs idag. M...

  Läs artikeln
 • Inför examinationsperiod 4 och omexaminationer för P3 och P4, våren 2022

  Publicerad 2022-05-10

  Här kommer lite samlad information och påminnelser inför resten av vårterminens examinationsperioder 2022; examinationsperiod för P4 i maj-juni samt omexaminationerna för P3 i juni och P4 i augusti.

  Läs artikeln
 • Digital tillgänglighet: Nuläget och framtiden på KTH

  Publicerad 2022-05-09

  Dokumentation från Lunch ‘n’ Learn om digital tillgänglighet med Jan Gulliksen och Stefan Johansson, forskare inom människa-datorinteraktion. Under webbinariet introduceras varför digital tillgängligh...

  Läs artikeln
 • Panelsamtal: Hur planerar du undervisningstillfällen utifrån ditt förberedande videomaterial?

  Publicerad 2022-04-21

  En paneldiskussion hölls på temat förinspelade föreläsningar och hur schemalagd tid kan planeras utifrån dessa förutsättningar. Under webbinariet diskuterades upplägg, verktyg för interaktion, delakti...

  Läs artikeln
 • ”Det är väldigt givande att vara lärare på de här kurserna”

  Mikael med gul väst på byggarbetsplats.
  Mikael Forsman håller kurser i ergonomi och arbetsmiljö. Foto: Adam Fredholm
  Publicerad 2022-04-12

  Antalet vidareutbildningskurser på KTH ska bli fler. Men hur ska man tänka när man sätter ihop en kurs för personer som är ute i arbetslivet? Mikael Forsman, professor i ergonomi delar med sig av sina...

  Läs artikeln
 • Inga generella extra omtentatillfällen för tentaperiod 2, 2021

  Publicerad 2022-03-21

  Det underlag som KTH fått ta del av indikerar att det inte kommer behövas erbjudas extra examinationstillfälle för alla kurser som hade campusförlagd examination under tentaperiod 2, läsåret 21/22. De...

  Läs artikeln
 • Hur har du det med din undervisning och pedagogiska utveckling och hur skulle du vilja ha det?

  Ordmoln för frågan ” Vilka tre undervisningsformer/pedagogiska metoder skulle du vilja se mer av på
  Ordmoln för frågan ” Vilka tre undervisningsformer/pedagogiska metoder skulle du vilja se mer av på KTH? ” åren 2016 och 2019.
  Publicerad 2022-03-17

  Hur bra är vi på KTH och vad borde vi göra mer, eller mindre av? Snart dags för den pedagogiska enkäten 2022. Den återkommande pedagogiska enkäten sätter fokus på klimat och tankar bland undervisande ...

  Läs artikeln
 • Nästa SoTL-konferens är 7 mars 2023

  KTH SoTL 2023 - Framtidens lärande – lärande för framtiden
  Publicerad 2022-03-15

  Framtidens lärande – lärande för framtiden

  Läs artikeln
 • Panelsamtal: Erfarenheter från nedlåst examination i datorsal

  Publicerad 2022-03-11

  På KTH har flera kurser genomfört examination i datorsal där datorerna låses ned med hjälp av Safe Exam Browser (SEB). Nedlåsningen finns i KTH:s Windowsdatorsalar och ger i nuläget tillgång till Canv...

  Läs artikeln
 • KTH E-lärande "demo": lär dig mer om och påverka pågående utvecklingsprojekt 

  Publicerad 2022-03-07

  Detta är ett tillfälle för dig som är intresserad av vad som händer inom olika utvecklingsprojekt kopplat till den digitala lärandemiljön på KTH. Förvaltningsobjekt E-lärande kommer kort presentera re...

  Läs artikeln
 • Kursprojekt mellan universitet – ett exempel från KTH och UTokyo

  Publicerad 2022-02-23

  Under webbinariet presenterar Fredrik Lundell och Junichiro Shiomi om en gemensam kursaktivitet mellan the University of Tokyo och KTH, där byggställnings-projekt (scaffolded projects) användes i en f...

  Läs artikeln
 • Inför tentamensperiod 3 och omexamination för P2, våren 2022

  Publicerad 2022-02-16

  Genomförandet av examinationsperiod 3 vårterminen 2022 (TP3 VT22) i mars samt omtentaperiod för P2 i april, kommer fortsättningsvis ske enligt KTH:s scenario LÅG, även utan pandemirestriktioner efter ...

  Läs artikeln