Till innehåll på sidan

Nyheter - utbildningsstöd

 • Systemet för LEQ och kursanalyser ej tillgängligt den 23:e november

  Publicerad 2021-10-25

  Systemet för LEQ och kursanalyser (med produktnamnet Survey & Report) kommer att uppdateras den 23/11 och därmed inte vara tillgängligt då. Läs mer om...

  Läs artikeln
 • Ministudio – spela in video för undervisning på din skola

  Publicerad 2021-10-20

  Med en ministudio kan du smidigt komma igång med att skapa video för dina kurser. IT-support hjälper till med beställning, att rigga tekniken i någon...

  Läs artikeln
 • Uppdaterat stödmaterial för "Skapa och hantera video"

  Publicerad 2021-10-18

  Nu finns en samlad plats för guider och inspiration kring hur du kan arbeta med video. Ingången "Skapa och hantera video" har omstrukturerats för att ...

  Läs artikeln
 • Smidigare bedömning av salstentor med hjälp av "KTH Import Exams"

  Publicerad 2021-10-15

  Snart kommer det vara möjligt att bedöma salstentor i Canvas och SpeedGrader med hjälp av "KTH Import Exams". Under tentaperiod 1 kommer SCI och ITM-s...

  Läs artikeln
 • Inför tentamensperiod 1, hösten 2021

  Publicerad 2021-10-13

  Genomförandet av tentaperiod 1 höstterminen 2021 (HT21) kommer ske enligt scenario LÅG, även med lyfta restriktioner. Här hittar du vidare till viktig...

  Läs artikeln
 • Funkastöd: Erfarenheter och klurigheter kring det pedagogiska kompensatoriska stödet

  Publicerad 2021-10-11

  Hur kan KTH på bästa sätt möta studenters behov av pedagogiskt stöd vid examination och samtidigt följa lärandemålen? Går det att arbeta proaktivt och...

  Läs artikeln
 • Så påverkar lättade pandemirestriktioner KTH:s utbildning

  Publicerad 2021-09-17

  Från den 29 september kommer de pandemirelaterade restriktionerna gällande hur många som får vistas i KTH:s lokaler tas bort. Från läsperiod 2 kan där...

  Läs artikeln
 • Platser kvar till en kortkurs i målrelaterade betygskriterier

  Publicerad 2021-09-16

  För att underlätta för lärare att införa betygskriterier i sina kurser har KTH utvecklat en kortkurs på 1,5 hp. Alla KTH-lärare som vill veta mer om h...

  Läs artikeln
 • Lärandemål – så formulerar du dem och jobbar med dem i Canvas

  Publicerad 2021-09-09

  Målrelaterade betygskriterier ska införas på alla KTH-kurser med graderad betygsskala, enligt rektorsbeslut. Så hur formulerar man då ett bra lärandem...

  Läs artikeln
 • Nyheter om Canvas och kursrumsmall

  Publicerad 2021-09-03

  Arbetar du praktiskt med utbildning på KTH och inte riktigt hunnit uppdatera dig på vad som är nytt inom systemstöd för digitalt lärande? Här får du e...

  Läs artikeln
 • Uppdaterat för Zoom- och hybridundervisning

  Publicerad 2021-08-26

  Stödet för Zoom- och hybridundervisning har uppdaterats både fysiskt (ca 60 salar) och digitalt (teknisk och pedagogiskt material på webb). Salarna är...

  Läs artikeln
 • Skärmdelning i breakoutrum

  Publicerad 2021-08-24

  Breakoutrum är ett vanligt sätt öka interaktiviten i ett Zoom-möte, genom exempelvis att skapa gruppdiskussioner i mindre rum. Läs om hur du gör för a...

  Läs artikeln
 • Därför är kursrum i Canvas från VT21 (eller äldre) skrivskyddade

  Publicerad 2021-08-17

  Från och med nu blir det enklare att hitta bland dina kursrum då avslutade kurser avaktiveras och hamnar i en lista för tidigare kurser. Dessutom blir...

  Läs artikeln
 • Den andra omgången av serien "Unite! Teaching and Learning" lanseras hösten 2021

  Publicerad 2021-07-02
  Läs artikeln
 • Uppdaterad riktlinje för kursplan, betygssystem och examination fr.o.m. 1 juli 2021

  Publicerad 2021-06-30

  Den 7 juni 2021 fattade rektor beslut (V-2021-0378) om ändringar i "Riktlinje om kursplan, betygssystem och examination inom alla utbildningsnivåer" s...

  Läs artikeln
 • Anvisningar om nyttjande av salar och åtgärder i KTH:s lokaler inför HT21

  Publicerad 2021-06-30

  Här samlas förtydligande om anvisningar för nyttjande av salar samt information KTH:s åtgärder och anpassningar som har gjorts i lokaler för att undvi...

  Läs artikeln
 • Augustisupport från E-lärande

  Publicerad 2021-06-22

  Mellan den 16–27 augusti erbjuds en utökad support för dig som är lärare. Syftet är att ge stöd och handledning då du förbereder dina kurser inför näs...

  Läs artikeln
 • E-lärande - support och stöd under sommaren

  Blommor.
  Foto: Jonas Thorén
  Publicerad 2021-06-22

  Den 28 juni–9 augusti kommer verksamhetsstödet för E-lärande ha begränsad service och längre svarstider än vanligt kan förekomma. Läs mer om sommarens...

  Läs artikeln
 • Möjlighet att beställa ministudio för att spela in och redigera video

  Publicerad 2021-06-18

  Från och med HT-2021 erbjuds KTH:s skolor möjligheten att köpa in inspelningsutrustning till ministudior. Inspelningsutrustningen som köps in ger lära...

  Läs artikeln
 • Enkätundersökning om digital utbildning

  Publicerad 2021-06-15

  Plattformen för utbildningens digitalisering (utbildningsplattformen) genomför nu enkätundersökningar kring KTH:s studenter och lärares syn på den dig...

  Läs artikeln