Till innehåll på sidan

Nyheter – utbildningsstöd

 • Storträff för att lösa stora utmaningar – fokus på AI och "Wicked Problems"

  Bildkollage av människor och aktiviteter på Storträffen.
  Publicerad 2023-05-30

  KTH har en lång historia av utbildningsutveckling och utveckling av vår forskning och samverkan. Vi har en viktig tid framför oss för att förverkliga framtidens utbildning. Under de senaste åren har a...

  Läs artikeln
 • ChatGPT och annan generativ AI-teknik – möjligheter och utmaningar

  Publicerad 2023-05-30

  I slutet av 2022 lanserades chatbotten ChatGPT, vilket ökade den allmänna medvetenheten om generativ artificiell intelligens (AI). I förlängningen kommer nog detta första steg omforma den allmänna upp...

  Läs artikeln
 • Att främja lärande och förebygga fusk

  Publicerad 2023-05-22

  Hur kan lärare, studenter och lärosäte vidta åtgärder och förebygga fusk och samtidigt främja lärande? Detta talar Viggo Kann och Camilla Björn från EECS-skolan, och Ninni Carlsund och Magnus Andersso...

  Läs artikeln
 • Sammanställning av projekt som startar 2023 för framtidens utbildning

  Rosa och gröna lappar på 13 mörkblåa textboxar, klustrade i 5 lökformade lager (A-E).
  Projektens primära mappning till ramverkets områden/principer. Rosa projekt är initierade av Framtidens utbildning och genomförs av skolorna (gröna lappar är övriga projekt).
  Publicerad 2023-05-10

  Projekt för Framtidens utbildning som startas 2023 genomförs av KTH:s skolor eller andra organisatoriska enheter inom eller relaterade till KTH. Tre större teman kan identifieras: programutveckling, h...

  Läs artikeln
 • SCI:s projekt 2023 för Framtidens utbildning

  Illustration av studenter anslutna till en maskin med kablar. Maskinen ser ut som en kvarn.
  Lärarna på SCI-skolan har alltid varit kreativa med att hitta nya pedagogiska metoder. Detta är ett av många exempel :-)
  Publicerad 2023-05-03

  Under våren har vi tillsammans med studierektorer och programansvariga diskuterat idéer om utvecklingsprojekt som kan starta 2023 som en del av utvecklingsprogrammet Framtidens utbildning. I denna för...

  Läs artikeln
 • Inför examinationsperiod 4 och omexaminationsperiod 3, vårterminen 2023

  En hand skriver med penna på papper, och ett tangenbord till bärbar dator.
  Publicerad 2023-04-27

  Här samlas de senaste nyheterna, information med påminnelser samt tips på kompetensutveckling och webbresurser inför tentaperiod 4 (29/5 – 3/6 och 5/6) samt omtentaperiod 3 (7/6 – 9/6) 2023.

  Läs artikeln
 • Nya fortsättningskurser höst 2023 vid Stockholm Universitet för KTH lärare

  Lärare tittar i föreläsningssal
  Publicerad 2023-04-26

  En särskild överenskommelse gäller fortsättningskurser inom universitetsalliansen Stockholm trio, vilket innebär att lärare vid de tre lärosätena har möjlighet att delta i varandras fortsättningskurse...

  Läs artikeln
 • Anmälan är öppen till vårterminens Storträffen

  mänskliga handen möter maskinen
  Publicerad 2023-04-25

  Anmälan är nu öppen, inför vårterminens Storträffen - Utveckla lärandet och en kultur för lärande i tider av AI och omedgörliga problem. Den här storträffen till stora delar är på engelska. Fredag 26...

  Läs artikeln
 • Inspiration, samarbete och samsyn satte tonen för programmets första projektinternat

  Ordmoln. Orden skrivs ut under rubriken "Deltagarnas förväntningar på dagen" sist i artikeln.
  Publicerad 2023-04-17

  Programledningen för Framtidens utbildning hade bjudit in KTH:s ledningsgrupp och skolornas grundutbildningsansvariga (GA) och vice GA för att diskutera förslag på projekt som utvecklar KTH:s utbildni...

  Läs artikeln
 • Uppdaterad rapport! Att främja lärande och förebygga fusk

  En penna på papper med matte tecken
  Publicerad 2023-04-17

  Andra examinationsformer än de som lärare och examinatorer är vana vid samt genomslaget för generativa AI-verktyg som ChatGPT har inneburit att frågan om säkerhet mot fusk vid examination av studenter...

  Läs artikeln
 • Personliga menyn uppdateras den 3/5

  Publicerad 2023-04-14

  Den Personliga menyn uppdateras den 3 maj. Uppdateringarna syftar till att göra det enklare att möta våra olika användargruppers behov.

  Läs artikeln
 • Anmäl dig till höstens högskolepedagogiska kurser innan 31 maj!

  En grupp vuxna som tittar på någon
  Publicerad 2023-03-29

  Alla kurser i högskolepedagogik utvecklas enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning och kan räknas in i kravet på 15 hp högskolepedagogisk utbildning för anst...

  Läs artikeln
 • Vad säger rektor om förändring och Framtidens utbildning?

  Publicerad 2023-03-28

  KTH:s rektor Anders Söderholm talar i detta introduktionstal på KTH SoTL 2023-konferensen om vad vi behöver reflektera över och vidta för åtgärder för framtidens utbildning.

  Läs artikeln
 • Rösta på förbättringar av Canvas

  Publicerad 2023-03-27

  Vill du påverka hur Canvas kommer att utvecklas under det kommande halvåret? I så fall kan du rösta på olika förbättringsförslag under en period i april. Det enda kravet är att du har ett Canvas-konto...

  Läs artikeln
 • KTH inför programrum i Canvas i höst

  Studenter med datorer
  Publicerad 2023-03-24

  I höst kommer KTH att arbeta på ett nytt sätt med programkommunikation. Programrum i Canvas kommer att införas, som tillsammans med information på Studentwebben, ersätter programwebbarna. KTH arbetar ...

  Läs artikeln
 • Så var den femte KTH SoTL konferensen - hitta till dokumentationen

  Publicerad 2023-03-17

  160 deltagare deltog i KTH SoTL 2023-konferensen den 7 mars som handlade om framtida lärande. I år hade vi också deltagare från Stockholms universitet och Karolinska institutet som delade med sig av s...

  Läs artikeln
 • Att nytänka sig genom krisen

  Gruppfoto av två kvinnor och tre män som ler.
  Från vänster till höger: Joakim Lilliesköld, programledare för Framtidens utbildning, Sofie Kim, programkommunikatör, Linda Barman, institutionen för lärande och moderator under årets konferens, Johan Flid Fridell, poddvärd för "Fikasnack om framtidens utbildning", Per Fagrell, programkoordinator.
  Publicerad 2023-03-15

  Att driva ett stort förändringsprogram kring KTH:s utbildningar i skuggan av åtstramningar och höga lokalkostnader väcker kanske en del frågor. Svaret tycks dock vara att i kristider är det just framå...

  Läs artikeln
 • Nu finns en Canvasmall för livslångt lärande-kurser

  Publicerad 2023-03-08

  E-lärande har tagit fram en mall som är anpassad för kurser inom ramen för livslångt lärande. Mallen kan hämtas från Canvas Commons och innehåller bland annat resurser för ovana studenter och forum dä...

  Läs artikeln
 • Framtidens utbildning - hur ser den ut?

  Tre personer på en balkong.
  Joakim Lilliesköld, Filip Axelsson och Anna Burvall med olika perspektiv på framtidens utbildning på KTH.
  Publicerad 2023-02-28

  Hur ser KTH:s utbildning ut om tio år? Hur blir utbildningar än mer relevanta och står sig i den globala konkurrensen? Finns det ett före och efter pandemin i fråga om nya sätt att undervisa och exami...

  Läs artikeln
 • Öppet hus: Testa tekniken i Mini- och Maxistudio för att spela in dina undervisningsvideor

  Foto på nspelningsutrustning: skärm, tangentbord, 2 högtalare och lampor på bord mellan bokhyllor.
  Publicerad 2023-02-22

  Undervisar du på KTH och vill komma igång med att spela in och publicera undervisningsvideor eller annat digitalt utbildningsmaterial? Välkommen till Öppet hus i Entréhuset för att testa tekniken och ...

  Läs artikeln