Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Nyheter – utbildningsstöd

 • E-lärandes stöd under jul, nyår och terminsstart 2024

  Publicerad 2023-12-05

  Under jul och nyår kan du mejla E-lärande som vanligt; våra svarstider är normala. I samband med terminsstarten i januari håller vi två workshops och två drop-in. Vi påminner även om den nya hantering...

  Läs artikeln
 • KTH E-lärande demo hösten 2023

  Publicerad 2023-11-24

  Är du nyfiken på de senaste förändringarna som har skett inom KTH:s digitala utbildningsmiljö det senaste halvåret? I inspelningen från E-lärandes demo för hösten 2023 kan du höra mer om uppdateringar...

  Läs artikeln
 • Så här ser stödet ut för anonym examination inför VT24

  Publicerad 2023-11-24

  Stödet gäller funktioner för anonymisering i Canvas samt rutiner för anonym skriftlig salsexamination. De funktioner för anonymiserad rättning i Canvas och Möbius som beskrivs i användarstödet kan anv...

  Läs artikeln
 • KTH Digicertus Exam: ny hantering av beställningar

  Publicerad 2023-11-20

  Från och med 1 december 2023 ska beställningar av KTH Digicertus Exam göras via ett formulär. Beställningar görs i första hand av tentaadministratörer. Det finns också bestämda datum för när beställni...

  Läs artikeln
 • Anmälan och omröstning är öppen till höstterminens Storträff

  Studenter som jobba tillsammans i en grupp
  Publicerad 2023-11-09

  Anmälan och omröstning är nu öppen inför höstterminens Storträff som har temat Studenten i centrum. Den här Storträffen sker till stora delar är på svenska måndag 4 december kl. 12.30-16.30.

  Läs artikeln
 • Stöd för att arbeta med generativ AI

  Publicerad 2023-11-09

  Generativa AI-applikationer, som ChatGPT, Google Bard och DALL-E, har blivit ganska populära det senaste året. Användningen av dem har dock etiska och juridiska implikationer som måste tas i åtanke oc...

  Läs artikeln
 • Nya Stockholm trio fortsättningskurser våren 2024 vid KI för KTH lärare

  En laptop övanpå en hög med block och papper
  Foto Pixabay
  Publicerad 2023-11-07

  En särskild överenskommelse gäller fortsättningskurser inom universitetsalliansen Stockholm trio, vilket innebär att lärare vid de tre lärosätena har möjlighet att delta i varandras fortsättningskurse...

  Läs artikeln
 • Canvas@KTH uppdateras den 17:e november

  Publicerad 2023-11-02

  Inom kort kommer Canvas@KTH att uppdateras för att passa bättre in med lärares användning av Canvas. Utbildningen kommer fungera som tidigare, men med ett uppdaterat innehåll. I den nya versionen finn...

  Läs artikeln
 • Rösta på förbättringar i Canvas till och med 15:e november

  Publicerad 2023-10-30

  Vill du påverka hur Canvas kommer att utvecklas under det kommande halvåret? I så fall kan du rösta på olika förbättringsförslag fram till och med 15:e november. Det enda kravet är att du har ett Canv...

  Läs artikeln
 • Nu byts systemet för schemaunderlag

  Grön ikon (text: TE) på gul platta. Grön text: Välkommen till TE Preferences.
  Publicerad 2023-10-24

  Schemat för höstterminen 2024 (HT24) kommer att läggas med KTH:s nya system (formulär) för schemaplanering. I implementeringsarbetet kommer verksamhetsstödet (VS) manuellt flytta över schemaunderlaget...

  Läs artikeln
 • Ny praktikkurs ger studenter värdefull erfarenhet

  Leif Handberg är initiativtagare till KTH:s nya praktikkurs för ingenjörsstudenter.
  Leif Handberg är initiativtagare till KTH:s nya praktikkurs för ingenjörsstudenter.
  Publicerad 2023-10-17

  Kursen har potential att påverka inte bara studenternas framtid utan även KTH:s anseende som en ledande utbildningsinstitution inom ingenjörsområdet.

  Läs artikeln
 • Uppdatering av KTH Transfer to Ladok

  Publicerad 2023-10-16

  KTH Transfer to Ladok, funktionen som för över omdömen i Canvas till betyg i Ladok, har uppdaterats. Uppdateringen gäller mindre förändringar som förbättrar användarvänligheten. Dessutom har guidemate...

  Läs artikeln
 • Bidragsanmälan är öppen för SU:s Lärarkonferens 2024

  Publicerad 2023-10-09

  SU välkomna KTH lärare att anmäla sitt bidrag till deras lärarkonferensen om undervisning och lärande 2024.

  Läs artikeln
 • "Det fick mig att inse hur mycket som ligger i våra händer"

  Publicerad 2023-10-04

  På KTH har vi hängivna lärare som varje dag gör allt för att inspirera, utbilda och vägleda nästa generations ingenjörer, forskare och innovatörer. Lyssna på vad några av dem säger om viktiga ögonblic...

  Läs artikeln
 • "Det bästa är när studenterna verkligen vill förstå och när de lyckas med sina studier"

  Anders, Svante och Katarina. Foto: Jon Lindhe, KTH
  Publicerad 2023-10-03

  Den 5 oktober firar vi Internationella lärardagen. Att utbildning och kunskap är viktiga drivkrafter för samhällsutvecklingen, det är inga nyheter. Men många lärare jobbar på i tysthet och gör ett fan...

  Läs artikeln
 • Livslångt lärande på EECS – nu och framåt

  Patrik Hilber är vice GA med ansvar för livslångt lärande på EECS
  Publicerad 2023-09-20

  Bota lärarnas största rädsla, inse våra styrkor och starkt internt engagemang – det är Patrik Hilbers recept för att forma framtiden av livslångt lärande. Denna artikel ger dig en inblick i hur EECS t...

  Läs artikeln
 • Nytt masterprogram för mekatronik

  Två män som tittar på en fordonsprototyp och datorskärm.
  Mekatronik kommer att vara ett eget masterprogram från 2024.
  Publicerad 2023-09-20

  Snart ser ett nytt masterprogram dagens ljus på KTH. Med digitaliseringen ligger mekatronik till grund för allt fler teknikområden i samhället. Masterprogrammet i mekatronik ska nu testas i en pilot m...

  Läs artikeln
 • Lena Gumaelius utsedd till föreståndare för KTH Global Development Hub

  Lena Gumelius stående utanför ett KTH byggnad
  Publicerad 2023-09-19

  Lena Gumaelius har nyligen utsetts till att bli ny föreståndare för KTH:s ”Global development hub” (GDH). Detta är ett initiativ som skapats på KTH med syfte att främja utbildning och innovation i en ...

  Läs artikeln
 • Söka, värdera, referera – KTH Bibliotekets nya digitala kurs för studenter

  Student sitter framför dator i digitalt möte (med hörlurar) i KTH Bilblioteket.
  Foto: Magnus Glans.
  Publicerad 2023-09-12

  Studenter behöver kunna söka information, välja och värdera källor och referera till källorna på ett korrekt sätt, både för sina studier och senare i sitt arbetsliv. KTH Biblioteket har utvecklat en d...

  Läs artikeln
 • Anmäl dig till vårens högskolepedagogiska kurser innan 30 November!

  Närbild av människor som lär sig tillsammans
  Publicerad 2023-09-11

  Alla kurser i högskolepedagogik utvecklas enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning och kan räknas in i kravet på 15 hp högskolepedagogisk utbildning för anst...

  Läs artikeln