Till innehåll på sidan

Nyheter – utbildningsstöd

 • Inför tentamensperiod 2 samt omtentaperiod 1, hösten 2021

  Publicerad 2021-12-14

  Genomförandet av tentaperiod 2 höstterminen 2021 (TP2 HT21) i januari 2022 (inklusive omtentaperiod 1 i december 2021) kommer fortsättningsvis ske enligt scenario LÅG, även med regeringens skärpning a...

  Läs artikeln
 • Canvas Classic Quiz börjar avvecklas under 2022

  Publicerad 2021-12-14

  Canvas har just nu två quizmotorer, Classic Quiz och New Quizzes. Under 2022 kommer du inte längre kunna skapa nya Classic Quiz och under 2023 kommer Classic Quiz helt sluta stödjas av Canvas. Vi reko...

  Läs artikeln
 • E-lärande – support och stöd under jul och nyår

  Publicerad 2021-12-10

  Den 21 december–10 januari (2022) kommer verksamhetsstödet för E-lärande ha begränsad service och längre svarstider än vanligt kan förekomma.

  Läs artikeln
 • Aktuella perspektiv på (digital) bedömning

  Publicerad 2021-12-10

  Bedömning för lärande kan göras på många olika sätt. Under webbinariet presenterar och problematiserar Ida Naimi-Akbar, doktorand och universitetsadjunkt vid Lärande i STEM, några av perspektiven krin...

  Läs artikeln
 • Presentation med frågestund om funktionen "KTH Import Exams" i Canvas

  Publicerad 2021-12-03

  Välkomna till en presentation av funktionen KTH Import Exams, en lösning som gör det möjligt att genomföra en digital bedömning av skannade tentor i Canvas.

  Läs artikeln
 • Institutionen för lärande testar framtidens hybridundervisning i en pilotstudie

  Publicerad 2021-11-29

  En hybridpilotstudie genomfördes på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) med lärare, utbildningsutvecklare och tekniker som på olika sätt stödde, följde och utvärderade pilotprojektet.

  Läs artikeln
 • Ansök till "Framtidens ledare för strategisk utbildningsutveckling"

  Publicerad 2021-11-12

  Rektor, vicerektor för utbildning och Institutionen för lärande (ITM) bjuder in dig som är lärare och som vill möjliggöra och driva den fortsatta utvecklingen av KTH:s utbildningar och utbildningsorga...

  Läs artikeln
 • Lärare berättar: Erfarenheter av hybridundervisning

  Publicerad 2021-11-12

  Hybridundervisning kommer med både utmaningar och möjligheter. En panel av lärare, pedagoger och tekniker samlades för att samtala kring sina delar i hybridundervisningen, samt ge en kort introduktion...

  Läs artikeln
 • Samlingsnyhet om förenklade Canvasfunktioner

  Publicerad 2021-11-10

  Canvas har uppdaterat några funktioner för att förenkla användandet av dem. Funktionerna som uppdaterats är frågebankerna i New Quizzes, tillgänglighetskontrollen, aviseringsinställningarna och SpeedG...

  Läs artikeln
 • Hur kan mina studenter bli aktiva medskapare istället för passiv publik?

  Publicerad 2021-10-26

  Canvas, Zoom och Mentimeter kan alla utgöra medel för en mer interaktiv lärandemiljö. Teamet av pedagogiska utvecklare hos förvaltningsobjekt E-lärande guidar genom några av aspekterna. Här är dokumen...

  Läs artikeln
 • Om utbildningsplattformen i Fikapodden

  Skärmdump: Patric, Johan och Joakim i Zoom.
  Publicerad 2021-10-26

  I Fikapoddens avsnitt 32 pratar Joakim Lilliesköld om KTH:s IT-plattformar i allmänhet och utbildningsplattformen i synnerhet; vilka ingår, vad görs och hur jobbar man? Fikapodden är ett informellt in...

  Läs artikeln
 • Systemet för LEQ och kursanalyser ej tillgängligt den 23:e november

  Publicerad 2021-10-25

  Systemet för LEQ och kursanalyser (med produktnamnet Survey & Report) kommer att uppdateras den 23/11 och därmed inte vara tillgängligt då. Läs mer om vad du som lärare behöver veta inför uppdateringe...

  Läs artikeln
 • Ministudio – spela in video för undervisning på din skola

  Publicerad 2021-10-20

  Med en ministudio kan du smidigt komma igång med att skapa video för dina kurser. IT-support hjälper till med beställning, att rigga tekniken i någon av skolans lokaler och ger också stöd och tips ti...

  Läs artikeln
 • Uppdaterat stödmaterial för "Skapa och hantera video"

  Publicerad 2021-10-18

  Nu finns en samlad plats för guider och inspiration kring hur du kan arbeta med video. Ingången "Skapa och hantera video" har omstrukturerats för att du lättare ska hitta det du söker. Dessutom har ny...

  Läs artikeln
 • Smidigare bedömning av salstentor med hjälp av "KTH Import Exams"

  Publicerad 2021-10-15

  Snart kommer det vara möjligt att bedöma salstentor i Canvas och SpeedGrader med hjälp av "KTH Import Exams". Under tentaperiod 1 kommer SCI och ITM-skolan kunna bedöma i Canvas och under tentaperiod ...

  Läs artikeln
 • Inför tentamensperiod 1, hösten 2021

  Publicerad 2021-10-13

  Genomförandet av tentaperiod 1 höstterminen 2021 (HT21) kommer ske enligt scenario LÅG, även med lyfta restriktioner. Här hittar du vidare till viktig och praktisk information, bl.a. att support ges u...

  Läs artikeln
 • Funkastöd: Erfarenheter och klurigheter kring det pedagogiska kompensatoriska stödet

  Publicerad 2021-10-11

  Hur kan KTH på bästa sätt möta studenters behov av pedagogiskt stöd vid examination och samtidigt följa lärandemålen? Går det att arbeta proaktivt och ha lösningarna färdiga redan innan de kluriga fal...

  Läs artikeln
 • Så påverkar lättade pandemirestriktioner KTH:s utbildning

  Publicerad 2021-09-17

  Från den 29 september kommer de pandemirelaterade restriktionerna gällande hur många som får vistas i KTH:s lokaler tas bort. Från läsperiod 2 kan därmed utbildningsaktiviteter formas enbart utifrån v...

  Läs artikeln
 • Platser kvar till en kortkurs i målrelaterade betygskriterier

  Publicerad 2021-09-16

  För att underlätta för lärare att införa betygskriterier i sina kurser har KTH utvecklat en kortkurs på 1,5 hp. Alla KTH-lärare som vill veta mer om hur man kan införa målrelaterade betygskriterier oc...

  Läs artikeln
 • Lärandemål – så formulerar du dem och jobbar med dem i Canvas

  Publicerad 2021-09-09

  Målrelaterade betygskriterier ska införas på alla KTH-kurser med graderad betygsskala, enligt rektorsbeslut. Så hur formulerar man då ett bra lärandemål och hur kan målen implementeras i Canvas? Här ä...

  Läs artikeln