Till innehåll på sidan

Nyheter – utbildningsstöd

 • Se programledningens första presentation på Storträffen hösten 2022

  Publicerad 2022-11-18

  "Ett smörgåsbord att organisera oss kring" sa Joakim Lilliesköld om ramverksprinciperna för Framtidens utbildning under höstens Storträff. Joakim, som tillsammans med Anna Jerbrant och Gunnar Tibert u...

  Läs artikeln
 • Lär du ut med omvänt klassrum (flipped classroom) och vill testa Canvas Studio?

  Publicerad 2022-11-17

  Canvas Studio är en interaktiv videotjänst som passar väl för omvänt klassrum. Just nu utvärderas Canvas Studio med mål att främja och underlätta studenters interaktion med videor i kurser. Exempelvis...

  Läs artikeln
 • Gratis fortsättningskurser våren 2023 vid KI för KTH lärare

  Publicerad 2022-11-10

  En särskild överenskommelse gäller fortsättningskurser inom universitetsalliansen Stockholm trio, vilket innebär att lärare vid de tre lärosätena har möjlighet att delta i varandras fortsättningskurse...

  Läs artikeln
 • ”Jag har min hobby som mitt jobb”

  Anders Cajander
  Anders Cajander är en av CBH-skolans många lärare med ett stort engagemang för att undervisa. Foto: Jon Lindhe, KTH.
  Publicerad 2022-11-09

  Anders Cajander är universitetsadjunkt och avdelningschef för Hälsoinformatik och logistik på campus Flemingsberg. Efter att i många år ha arbetat i näringslivet blev han 2014 lärare på KTH. Och han ä...

  Läs artikeln
 • Anmälan och omröstning öppen till Storträffen 28/11 – Hitta vägar till framtidens utbildning

  Publicerad 2022-11-07

  Anmälan och omröstning inför höstterminens Storträff 28/11, 12.30-16.30, är nu öppen!

  Läs artikeln
 • Ändrad standardinlämningstid i Canvas

  Publicerad 2022-10-26

  Måndag 31 oktober ändras standardinlämningstiden i Canvas från 23:59 till 19:00. Standardinlämningstiden är tiden som är förifylld när du som lärare väljer inlämningsdatum för en uppgift. Ändringen gö...

  Läs artikeln
 • Hur studerar studenter videomaterial i undervisningen?

  Publicerad 2022-10-17

  Använder studenter undervisningsvideo så som vi tänker oss, eller gör de på andra sätt och i så fall hur? Vilken betydelse har video för inkludering? Vad innebär det att studenterna idag studerar vide...

  Läs artikeln
 • Nytänk nödvändigt inom livslångt lärande

  Porträtt av Anders Johansson
  Prata med dina kollegor och chefer om hur ni kan utveckla kurser för livslångt lärande uppmanar samordnaren Anders Johansson KTH:s lärare. (Foto: Privat)
  Publicerad 2022-10-04

  Med snabbare samhällsförändringar och teknikutveckling växer behovet av kompetensutveckling. Alltfler behöver fort- och vidareutbilda sig under arbetslivets gång. Hur kan KTH svara upp mot omvärldens ...

  Läs artikeln
 • Bidra med idéer till Teaching and Learning Unite!-konferensen

  Två personer som jobbar vid en dator under dialogmötet i Turin
  Publicerad 2022-10-03

  Pedagogisk kapacitetsuppbyggnad och goda exempel på innovation inom undervisningen är avgörande för att vi ska kunna förnya våra högskoleutbildningar. På Teaching and Learning Unite!-konferensen komme...

  Läs artikeln
 • Inför examinationsperiod 1, hösten 2022

  Publicerad 2022-09-27

  Här kommer samlad information med påminnelser och tips på kompetensutveckling och webbresurser inför höstterminens första tentaperiod 20-28 oktober 2022.

  Läs artikeln
 • Flippat Lunch 'n' Learn om nya uppdateringar i Canvas inför HT22

  Publicerad 2022-09-05

  Höstens första Lunch 'n' Learn handlade om uppdateringar och nya funktioner i Canvas. Det genomfördes i så kallat omvänt ("flipped") format. En förinspelad presentation följdes av en öppen frågestund.

  Läs artikeln
 • Bidragsanmälan till SoTL-konferensen öppnas 1 september

  Tidslinje för alla bidrag och återkoppling. Finns mer information på webbsidan under viktiga datum
  Publicerad 2022-08-29

  Den 1 september öppnar vi anmälan och bidragsanmälan till KTH:s femte konferens, “Scholarship of Teaching and Learning conference” (SoTL) som hålls den 7 mars 2023. Tillsammans med Karolinska institut...

  Läs artikeln
 • ”Alla på KTH borde gå kursen”

  Porträtt Kalle Garme
  Kalle Garme arbetar med marina system på SCI-skolan och har gått kursen "Genusforskning och jämställdhet i teknisk högre utbildning".
  Publicerad 2022-08-23

  Kalle Garme arbetar med marina system på SCI-skolan och har gått en kurs i genusforskning och jämställdhet i teknisk högre utbildning. Han förklarar varför han anser att alla på KTH borde gå den.

  Läs artikeln
 • Nominera till KTH:s pedagogiska pris 2022!

  KTH innegård
  Publicerad 2022-08-19

  Kvaliteten på utbildningen är av avgörande betydelse för KTH. KTH:s ledning vill av den orsaken uppmärksamma och belöna lärare som gjort stora insatser för att höja denna. Det är nu tid att nominera t...

  Läs artikeln
 • Augustisupport från E-lärande

  Publicerad 2022-07-22

  Under introduktionsveckorna i augusti har E-lärande fem planerade aktiviteter som du som lärare kan delta i. Dessa innefattar två olika workshops, ett Lunch ‘n’ Learn samt två tillfällen av drop-in.

  Läs artikeln
 • Principer för KTH:s utbildning på plats

  Tre ungdomar framför en stor bildskärm som visar en virtuell person.
  Hur KTH:s utbildningar ska se ut i framtiden finns i ett ramverk i form av 13 olika principer. (Foto: KTH)
  Publicerad 2022-06-22

  Hur ska KTH:s utbildningar fortsätta vara relevanta och attraktiva i en allt hårdare konkurrens? Det är en av frågorna i det omfattande utvecklingsarbetet för Framtidens utbildning som utbildningsnämn...

  Läs artikeln
 • Bland hörnstenarna i ingenjörsutbildningen – CDIO

  Stålskulptur vid Reykjaviks strandpromenad kallad The Sun voyager
  "Solfar" eller "Sun Voyager". Konstnären Jon Gunnar Arnason har skapat det slående landmärket.
  Publicerad 2022-06-21

  KTH:s (Kungliga Tekniska Högskolan) lärare och representanter från Institutionen för lärande i ingenjörsvetenskap besökte Reykjavik University på Island för den 18:e internationella CDIO-konferensen. ...

  Läs artikeln
 • Namnbyte av roll för registrerade studenter i kursrum i Canvas

  Publicerad 2022-06-17

  Inom kort kommer beskrivningen av registrerade studenter ändras i kursrum i Canvas. Registrerade studenter kommer benämnas som "Registered student" i kursrum, istället för att som tidigare benämnas me...

  Läs artikeln
 • Samlingsnyhet om uppdaterade Canvasfunktioner sedan HT21

  Publicerad 2022-06-17

  Sedan hösten 2021 har ett antal funktioner i Canvas uppdaterats. De funktioner som bland annat har uppdaterats är SpeedGrader och New Quizzes.

  Läs artikeln
 • Instruktioner för bidrag till KTH SoTL 2023

  Publicerad 2022-06-16

  Konferensen KTH SoTL välkomnar bidrag med flera olika format. Nedan finner du instruktioner om bidragsprocessen med datum/deadlines, format, riktlinjer för bidrag samt granskningskriterier. Fullständi...

  Läs artikeln