Till innehåll på sidan

Nyheter – utbildningsstöd

 • Rekommenderade kommunikationsvägar i Canvas

  Publicerad 2021-04-13

  För att underlätta informationsspridning till studenter rekommenderar E-lärande att Canvasverktygen "Anslag" (Announcements) och "Inkorg" (Inbox) används, speciellt vid envägskommunikation.

  Läs artikeln
 • Drop in-tillfällen hos E-lärande varje fredag våren 2021

  Publicerad 2021-04-13

  E-lärandes testtillfällen av drop-in support över Zoom har nu blivit regelbundna. Varje fredag klockan 11-13 under resten av våren 2021 kommer du som lärare eller administratör att kunna prata med ans...

  Läs artikeln
 • Examinationsrum får ett slutdatum och sätts i skrivskyddat läge

  Publicerad 2021-03-29

  För att lärare och studenter lättare ska hitta aktuella Canvasrum, kommer en ny rutin angående hanteringen av gamla examinationsrum i Canvas införas under våren 2021. Examinationsrum kommer att få ett...

  Läs artikeln
 • Kursen för dig med utbildningsutveckling uppdrag - Att leda utbildningsutveckling 3,0 hp

  Publicerad 2021-03-29

  LH217V - Kursen vänder sig till personer med ledningsuppdrag inom utbildningsutveckling (programansvariga, studierektorer, mfl) som här ges möjligheter att utveckla kunskaper, färdigheter och förhålln...

  Läs artikeln
 • Dags för anmälan LH238V Digitalt lärande i högre utbildning 4,5 hp

  Publicerad 2021-03-29

  Detta är en kurs för dig som vill lära sig mer om digital lärande. Kursen innehåller workshops, seminarier/webbinarier, självstudiematerial och uppgifter om olika aspekter av digital utbildning.

  Läs artikeln
 • Guldfunktionen KTH Transfer to Ladok i Canvas underlättar examinationsprocessen

  Publicerad 2021-03-23

  När Nihad Subasic, lärare inom mekatronik på ITM såg hur få kurser det var som använde KTH Transfer to Ladok (T2L) beslöt han sig för att visa sina kollegor hur man med några få klick kan överföra omd...

  Läs artikeln
 • Mentimeter tas under förvaltning av E-lärande

  Publicerad 2021-03-23

  Mentimeter är ett webbaserat presentationsverktyg och digitalt system för interaktiva undersökningar i realtid för både distansundervisning och salsundervisning. Det tas nu under förvaltning av E-lära...

  Läs artikeln
 • Tre nyheter i Canvas fr.o.m. 20 mars 2021

  Publicerad 2021-03-16

  Från och med den 20/3 2021 kommer studenter att kunna lämna in dokument via sin webbkamera, lärare kommer kunna skapa New Quizzes via moduler och inlämningar kan skickas tillbaka för komplettering.

  Läs artikeln
 • Ny Webinbox i Ouriginal (tidigare kallat Urkund)

  Publicerad 2021-03-12

  Plagiatgranskningsverktyget Ouriginal (tidigare kallat Urkund) uppdaterar sin Webinbox på måndag den 15/3. Detta påverkar bara de som hanterar Ouriginal utanför Canvas.

  Läs artikeln
 • Urkund byter namn till Ouriginal

  Publicerad 2021-03-08

  Verktyget för plagieringsgranskning i Canvas byter namn från Urkund till Ouriginal när företagen Urkund och PlagScan går samman. Användningen av verktyget påverkas ej.

  Läs artikeln
 • Dags för anmälan - Forskarhandledning LH207V ht21

  Publicerad 2021-03-08

  LH207V är en forskarhandledningskurs som är specialskräddad för handledare på KTH. Kursen är ämnad för både nyare och mer erfarna handledare.

  Läs artikeln
 • Dags för anmälan - Lärande och undervisning i högre utbildning (LH231V), ht21

  Publicerad 2021-03-08

  Syftet med kursen är att ge dig möjlighet att utveckla din yrkesroll som lärare i högre utbildning, som inkluderar en vetenskaplig och kollegial inställning till undervisning och lärande.

  Läs artikeln
 • UNITE! - Seminarieserie för undervisande personal

  UNITE logo
  Publicerad 2021-02-25

  UNITE! lanserar nu en serie seminarier riktad mot undervisande personal och handlar om framtidens utbildning i en internationell kontext.

  Läs artikeln
 • Inför tentamensperiod P3 samt omtentor i april

  Publicerad 2021-02-24

  Genomförandet av examination i period P3 och omtentor i april kommer ske enligt GU:s konkretisering av rektorsbeslut gällande våren 2021. Här hittar du vidare till viktig och praktisk information samt...

  Läs artikeln
 • Extra examinationstillfällen ska erbjudas p.g.a. covid-19

  Publicerad 2021-02-24

  Med anledning av coronapandemin ska kurser som fått beviljat salsexamination erbjuda studenterna ett extra examinationstillfälle för att undvika smittspridning av covid-19. Läs nedan om vad som gäller...

  Läs artikeln
 • Några platser kvar till kursen utveckla lärandet med betygskriterier

  Publicerad 2021-02-23

  LH216V Utveckla lärandet med betygskriterier - Engelska

  Läs artikeln
 • Användbara funktioner i senaste Zoom-uppdateringen

  Publicerad 2021-02-23

  Den senaste uppdateringen av programmet Zoom, till version 5.5.2, har några funktioner som är av intresse för alla som använder Zoom och lärare specifikt. Läs vidare om direktdelning av video i Zoom, ...

  Läs artikeln
 • SoTL 2021 - konferensprogrammet är publicerat

  Publicerad 2021-02-19

  Anmäl dig nu: de 100 som är först till kvarn får en snygg SoTL-vattenflaska.

  Läs artikeln
 • Lärare berättar: "Online-video för utbildning" (ENG)

  Publicerad 2021-02-12

  Vad är en bra pedagogisk video och varför ska man fortsätta använda online-videor efter att vi säkert kan återvända till personliga möten när pandemin är över? I det här webbinariet delade Joakim Jald...

  Läs artikeln
 • Ny knapp i Canvas för inbäddning av videor från KTH Play och för Media Gallery

  Publicerad 2021-02-10

  Inbäddning av video i Canvas fungerar dåligt på vissa webbläsare om videon kommer från KTH Play. För att lösa problemet finns det två knappar för "Embed Kaltura Media" och Media Gallery i en övergångs...

  Läs artikeln