Till innehåll på sidan

Nyheter – utbildningsstöd

 • Ny innehållsredigerare i Canvas

  Publicerad 2020-12-08

  Innehållsredigeraren som du använder när du skapar innehåll på sidor, uppgifter osv i Canvas har designats om för att vara mer lättnavigerad. Läs mer om vad som är förändrat och hur du redan nu kan te...

  Läs artikeln
 • Textning av video i KTH Play

  Publicerad 2020-12-04

  Vad är bra att tänka på inför textning av video och hur gör man det rent tekniskt? I detta Lunch 'n' Learn-webbinarium får du lära dig hur du textar dina videor i KTH Play via Reachmodulen. Här är dok...

  Läs artikeln
 • Konkretisering av rektorsbeslut V-2020-0801 om utbildning fr.o.m. 24 nov. 2020 t.o.m. 28 aug. 2021

  Publicerad 2020-12-02

  Med anledning av rektorsbeslut V-2020-0801 "Beslut om förutsättningar för utbildning på samtliga nivåer för vårterminen 2021 samt för höstterminen 2020 (fr o m dag för beslutet)" har Grundutbildningsu...

  Läs artikeln
 • Nytt verktyg för att skapa och publicera kurs-PM

  Publicerad 2020-11-26

  Från torsdagen den 26:e november finns ett nytt verktyg för att skapa och publicera kurs-PM inför kursomgångens start. Verktyget har flera smarta funktioner som gör det enklare att skriva och publicer...

  Läs artikeln
 • Lärare berättar: "Muntlig examination från olika synvinklar"

  Publicerad 2020-11-25

  I det här Lunch 'n' Learn-webbinariet berättar Gunnar Tibert (SCI) om sina erfarenheter av muntlig examination i flera olika kurser. Hur är det att ha muntlig examination på plats respektive digitalt ...

  Läs artikeln
 • Mall för examinationsrum i Canvas ska underlätta arbetet

  Publicerad 2020-11-25

  Inför alla tentamensperioder skapas examinationsrum i Canvas. De är baserade på en enkel mall för att underlätta genomförandet av examinationen och skapa en gemensam grund att stå på.

  Läs artikeln
 • Låt dig inspireras av andra lärares kursrum i Canvas

  Publicerad 2020-11-18

  Vi har listat fyra kursrum som utmärker sig extra då det gäller god kursdesign. Urvalet baseras delvis på det som framkom i en utvärdering av kursrum i Canvas som gjordes våren 2020 samt på synpunkter...

  Läs artikeln
 • Lärdomar och tips efter det första Hybridundervisningsseminariet

  Publicerad 2020-11-18

  Den 13/11 testade några lärare formatet ”hybridundervisning” i en av de nyligen uppdaterade hörsalarna på KTH Campus Valhallavägen.

  Läs artikeln
 • Lärdomar och tips efter det första Hybridundervisningsseminariet

  Publicerad 2020-11-16

  Förra fredagen testade några lärare (enligt alla FHM-rekommendationer) formatet ”hybridundervisning” i en av de nyligen uppdaterade hörsalarna på KTH.

  Läs artikeln
 • Lärare berättar: "Från laborationssal till ett virtuellt lab - att göra laborationer på distans"

  Publicerad 2020-11-12

  Ramis Örlü berättar hur han genomförde laborationer på distans med hjälp av korta filmer i kombination med quiz i Canvas och frågestunder i Zoom för att engagera och interagera med studenterna. Här är...

  Läs artikeln
 • Se på en PechaKucha om SoTL

  Publicerad 2020-11-09

  Detta är en PechaKucha om SoTL-konferensen. Det är ett "storytelling" format där en presentatör visar 20 bilder för 20 sekunder, (totalt 6 minuter och 40 sekunder). PechaKucha uppfanns i Tokyo i syfte...

  Läs artikeln
 • Hybridundervisning för nybörjare

  Publicerad 2020-11-09

  Ska du undervisa i sal och samtidigt ha deltagande studenter och/eller gästföreläsare via Zoom? Då kan du komma på ett "studiebesök" på Campus och testa att rigga en föreläsningssal med tekniken du be...

  Läs artikeln
 • Lärare berättar: "Praktiska kurserfarenheter av omställningen i period 4"

  Publicerad 2020-11-05

  Anders Sjögren (EECS) berättar om hur han hanterade den snabba omställningen till distansutbildning som i mars blev verklighet för alla lärare. Presentationen utgår från kursen "II1302, Projekt och pr...

  Läs artikeln
 • Lärare berättar: "Undervisning med studenter på distans och i sal"

  Publicerad 2020-10-21

  Att hantera studenter på distans samtidigt med studenter i undervisningssalen är en ny situation för många, med en hel del nya utmaningar för att få undervisningen att fungera. På webbinariet berättad...

  Läs artikeln
 • ITHU Webbinarium: Uppkopplad utbildning?

  Publicerad 2020-10-21

  Den digitala tekniken bidrar till att utveckla undervisningen i högskolan. Men hur? Vad krävs för att framgångsrikt digitalisera svenska universitet och högskolor?

  Läs artikeln
 • CDIO 2021 Call for Papers

  Publicerad 2020-10-13
  Läs artikeln
 • Välkommen till ett gemensamt forskningsseminarium mellan KTH, SLU och Örebro universitet!

  Publicerad 2020-10-13

  Eftersom tre enheter för akademisk utveckling bedrev forskning om akademisk utveckling och andra aspekter av högre utbildning ur ett tvärvetenskapligt perspektiv, trodde vi att det kan vara värdefullt...

  Läs artikeln
 • ”Digitaliseringen måste drivas av lärare”

  Publicerad 2020-10-08

  Pandemin fick landets lärare att plötsligt ställa om till distansundervisning. Vilka faror kan finnas med ett snabbt skifte från campus till distans? Vad för positiva effekter och lärdomar tar vi med ...

  Läs artikeln
 • Lärare berättar: "Erfarenheter angående muntlig examination"

  Publicerad 2020-10-07

  Hur är det att ha muntor digitalt och vad tycker studenterna? Göran Manneberg delar med sig av sina erfarenheter efter många års arbete med muntlig examination. Här är dokumentation (film och länk til...

  Läs artikeln
 • "Alternativ till övervakad salstentamen - examinationsformer för digitala miljöer"

  Publicerad 2020-10-05

  Vilka fördelar och nackdelar stöter vi på då vi frångår den klassiska salstentamen? Arnold Pears, professor i teknikvetenskapens lärande, presenterar forskningens senaste rön. Här är dokumentation (f...

  Läs artikeln