Till innehåll på sidan

Nyheter – utbildningsstöd

 • Lärare berättar: "Från laborationssal till ett virtuellt lab - att göra laborationer på distans"

  Publicerad 2020-11-12

  Ramis Örlü berättar hur han genomförde laborationer på distans med hjälp av korta filmer i kombination med quiz i Canvas och frågestunder i Zoom för att engagera och interagera med studenterna. Här är...

  Läs artikeln
 • Se på en PechaKucha om SoTL

  Publicerad 2020-11-09

  Detta är en PechaKucha om SoTL-konferensen. Det är ett "storytelling" format där en presentatör visar 20 bilder för 20 sekunder, (totalt 6 minuter och 40 sekunder). PechaKucha uppfanns i Tokyo i syfte...

  Läs artikeln
 • Hybridundervisning för nybörjare

  Publicerad 2020-11-09

  Ska du undervisa i sal och samtidigt ha deltagande studenter och/eller gästföreläsare via Zoom? Då kan du komma på ett "studiebesök" på Campus och testa att rigga en föreläsningssal med tekniken du be...

  Läs artikeln
 • Lärare berättar: "Praktiska kurserfarenheter av omställningen i period 4"

  Publicerad 2020-11-05

  Anders Sjögren (EECS) berättar om hur han hanterade den snabba omställningen till distansutbildning som i mars blev verklighet för alla lärare. Presentationen utgår från kursen "II1302, Projekt och pr...

  Läs artikeln
 • Lärare berättar: "Undervisning med studenter på distans och i sal"

  Publicerad 2020-10-21

  Att hantera studenter på distans samtidigt med studenter i undervisningssalen är en ny situation för många, med en hel del nya utmaningar för att få undervisningen att fungera. På webbinariet berättad...

  Läs artikeln
 • ITHU Webbinarium: Uppkopplad utbildning?

  Publicerad 2020-10-21

  Den digitala tekniken bidrar till att utveckla undervisningen i högskolan. Men hur? Vad krävs för att framgångsrikt digitalisera svenska universitet och högskolor?

  Läs artikeln
 • CDIO 2021 Call for Papers

  Publicerad 2020-10-13
  Läs artikeln
 • Välkommen till ett gemensamt forskningsseminarium mellan KTH, SLU och Örebro universitet!

  Publicerad 2020-10-13

  Eftersom tre enheter för akademisk utveckling bedrev forskning om akademisk utveckling och andra aspekter av högre utbildning ur ett tvärvetenskapligt perspektiv, trodde vi att det kan vara värdefullt...

  Läs artikeln
 • ”Digitaliseringen måste drivas av lärare”

  Publicerad 2020-10-08

  Pandemin fick landets lärare att plötsligt ställa om till distansundervisning. Vilka faror kan finnas med ett snabbt skifte från campus till distans? Vad för positiva effekter och lärdomar tar vi med ...

  Läs artikeln
 • Lärare berättar: "Erfarenheter angående muntlig examination"

  Publicerad 2020-10-07

  Hur är det att ha muntor digitalt och vad tycker studenterna? Göran Manneberg delar med sig av sina erfarenheter efter många års arbete med muntlig examination. Här är dokumentation (film och länk til...

  Läs artikeln
 • "Alternativ till övervakad salstentamen - examinationsformer för digitala miljöer"

  Publicerad 2020-10-05

  Vilka fördelar och nackdelar stöter vi på då vi frångår den klassiska salstentamen? Arnold Pears, professor i teknikvetenskapens lärande, presenterar forskningens senaste rön. Här är dokumentation (f...

  Läs artikeln
 • Lärare berättar: "Hur jag ersatt en salstenta med hemexamination"

  Publicerad 2020-10-01

  Viggo Kann beskriver hur quiz och mästarprov med skriftlig och muntlig redovisning på ett framgångsrikt sätt kan ersätta salstenta, även i kurser med stora studentgrupper. Här är dokumentation (film o...

  Läs artikeln
 • Nu2020 - Hållbart lärande

  Publicerad 2020-09-29

  Syftet med konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, dialog och debatt. Målgruppen är universitetslärare och övriga medarbetare vid univers...

  Läs artikeln
 • Status på framtagning av systemstöd för tillgänglig video

  Publicerad 2020-09-25

  Efter att Sunet i dagarna gjort det möjligt har nu KTH beställt tjänsten Reach som kommer göra det smidigare för lärare att uppfylla lagkraven på tillgänglighet. Enligt lagen om tillgänglighet till di...

  Läs artikeln
 • Moderera i Zoom: Vad innebär det, varför är det viktigt och hur gör jag det?

  Publicerad 2020-09-18

  Att leda ett webbmöte eller hålla en föreläsning online innebär nya utmaningar. Vad är speciellt med digitala mötesmiljöer? Hur kan jag genomföra ett möte på bästa sätt? Hur ska jag hantera stora stud...

  Läs artikeln
 • Snart är det "Inlämning av bidrag" 21 sep - 20 nov

  Publicerad 2020-09-16

  Perioden för inlämning av bidrag är mellan 21 september och 20 november 2020. Fullständigt paper krävs inte för denna konferens.

  Läs artikeln
 • Information om kontrollskrivningar i Canvas för 9 sep - 23 okt HT20

  Publicerad 2020-09-04

  E-lärande har (under vecka 36) tagit fram en lösning för att sätta upp särskilda kontrollskrivningskursrum (KS-rum) i Canvas samt publicerat information kring genomförandet av kontrollskrivning i Canv...

  Läs artikeln
 • Ny struktur på webbsidorna för Examination på distans

  Publicerad 2020-09-04

  Webbsidorna för Examination på distans på E-lärandewebben har fått en ny sidstruktur. Därmed har även webbadresserna ändrats.

  Läs artikeln
 • Planerat stöd kring kontrollskrivningar för P1

  Publicerad 2020-09-03

  Med anledning av rektors beslut kring kontrollskrivningar under P1 HT 2020 så kommer E-lärande att ta fram en lösning för att sätta upp särskilda kontrollskrivningskursrum i Canvas samt publicera info...

  Läs artikeln
 • Ny bok om tekniska universitet

  Publicerad 2020-09-02
  Läs artikeln