Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tenure track

Du som är antagen till Tenure Track erbjuds karriärutveckling som innehåller nätverksbyggande, stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling samt ledarskapsutbildning.

Akademiskt karriärstöd

KTH:s akademiska karriärstöd är forskningsbaserat med utgångspunkter i de områden som är meriterande för tenure track; vetenskapliga meriter, pedagogiska meriter samt ledning och samverkan. Därutöver ingår även lärande om jämställdhet och KTH:s värdegrund.

De olika aktiviteterna ska fungera som support i den vidare meriteringen till lektor, professor samt en vidare karriär vid KTH.

Karriärstödet består av tre delar

  • Partners In Learning, PIL-programmet
  • Pedagogisk kompetensutveckling
  • Ledarskap för lektorer

Partners In Learning, PIL-programmet

PIL-programmet riktar sig till dig som är biträdande lektor. Begreppet PIL ska symbolisera framåtblickande och gynnsam utveckling. KTH har erbjudit biträdande lektorer vid KTH att delta i PIL-programmet sedan 2012.

Syfte och mål

PIL är ett positivt stöd för medarbetare i tenure tracks första steg och fungerar som förberedelse inför befordran till lektor. Partners-In-Learning syftar till att skapa ett utbyte mellan biträdande lektorer och mer seniora medarbetare vid KTH. I fokus står det akademiska ledarskapet och den egna utvecklingen inom akademin. Upplägget innebär att PIL aktörerna/deltagarna till viss del skapar innehållet själva utifrån identifierade kunskapsbehov.

PIL består av träffar med en erfaren partner som har tenure track position samt nio lärtillfällen, vilka inkluderar kick-off, ett internat, sex tematräffar samt en avslutning. Omfattningen är inklusive internatet cirka 30 timmar.

Program och kontakt

Programansvarig för PIL-programmet är Professor Johann Packendorff, johann.packendorff@indek.kth.se  & Ekon.dr Lotta Snickare, lotta.snickare@abe.kth.se .

Pedagogisk kompetensutveckling

För att höja kvaliteten i undervisningen satsar KTH på högskolepedagogisk utbildning som karriärstöd. Genom den högskolepedagogiska utbildningen kan du utveckla dina kunskaper om undervisning och lärande, på ett sätt som ger möjlighet att omsätta kunskaperna i handling.

Behörighetskrav för ansökan om befodran till lektor

Ett av behörighetskraven vid ansökan om befordran är att du ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 15 hp eller annan pedagogisk utbildning med motsvarande omfattning och innehåll.

Program och kontakt

Högskolepedagogik

Ledarskap för lektorer - redskap för konstruktiv kommunikation och feedback

Inom ramen för karriärstödet till tenure track erbjuds en ledarskapsutbildning riktad till dig som lektor. Utbildningen vänder sig till samtliga lektorer som befinner sig i början av sin karriär som akademiska ledare.

Syfte och mål

Syftet är att ge grundläggande kännedom om ledarskapsteorier, kunskap i att kunna reflektera över och uppmärksamma konsekvenser av det egna ledarskapet samt färdigheter i anpassad kommunikation och ledarskap med målsättningen att öka tryggheten inför kommande ledarroller.

Utbildningen består av teori varvat med praktiska övningar, diskussioner och reflektioner som ger dig möjlighet att dela erfarenheter och reflektera över olika ledarroller och egna preferenser. Ett antal praktiska verktyg för kommunikation och feedback presenteras och prövas. Utbildningen är bilingual dvs. tvåspråkig.

Ledarskap för lektorer skapar förutsättningar för utveckling och framgång genom erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande mellan olika delar av KTH.

Program och kontakt

Ledarskap för lektorer, ledarskapsutbildning

Om Tenure track

De akademiska anställningarna på KTH anknyter till det internationellt etablerade begreppet Tenure Track.

Karriärvägen inleds med en anställning som biträdande lektor, för vilken det krävs doktorsexamen och en postdoktorserfarenhet. Efter ca. fyra år har en biträdande lektor rätt att prövas för befordran till lektor, och om detta är framgångsrikt, bli tillsvidareanställd. Efter ytterligare en period som lektor kan man ansöka om att bli befordrad till professor.