Till innehåll på sidan

Karriär- och kompetensutveckling

Personal- och verksamhetsutvecklande aktiviteter, personalutbildning, jobbskuggning, internationell mobilitet och karriärstöd liksom vägledning och introduktion till din nya arbetsplats finner du här.

Borggården på campus genom valvet

Ny medarbetare på KTH

Då KTH är stort liksom verksamheten är bred och föränderlig, så är en introduktion till universitetet en kontinuerlig och långsiktig process under hela din tid på KTH. Målet för introduktionen är att så snabbt och effektivt som möjligt integrera och inkludera den nya medarbetaren i verksamheten, miljön och arbetskulturen.

Onboarding av nya medarbetare

Kompetensutveckla dig och din personal

Bidra till förändring, förbättring och utveckling av verksamhet och personal genom att säkerställa riktning och kompetens genom personalutbildning.

Kursutbud

En stund över?

Inspireras och fyll på ny kunskap genom en webbaserad utbildning. 

Kompetensutveckling online

Individuellt karriärstöd

Utforska dina personliga möjligheter och behov genom individuell coaching och karriärplanering.

Livs- och karriärplanering, LOK

Stöd för chef och ledare

Här finns samlade samlad information, vägledning och verktyg för god ledning och styrning av medarbetare, grupper och verksamhet.

Se särskilt framtaget chefsstöd iom Covid-19, hur du leder i krissituationer och hanterar ledarskapet på distans.

Chefsstöd och ledarutveckling

Personalmobilitet internt eller externt

Genom gränsöverskridande intern jobbskuggning mellan enheter och professioner eller internationell mobilitet och sabbatsperioder utomlands kan du vidga dina perspektiv på din roll och ditt uppdrag på KTH, lära dig mer om att samarbeta och kommunicera interkulturellt - samt finslipa dina engelska.

Personalmobilitet för ett vidgat perspektiv

Kalender för utbildning och utveckling

För personal

Kalender