Till innehåll på sidan

Karriär- och kompetensutveckling

KTH erbjuder centralt anordnade kurser, seminarier och andra kompetenshöjande insatser för anställda på KTH fysiskt på plats eller online i digitalt format.

Infografik tre bubblor med texten: Medarbetare, Organisation, Verksamhet.

Medarbetar-, verksamhets- och arbetsgivardriven utveckling

Medarbetare, organisation och verksamhet - tre ansatser och perspektiv på kompetensutveckling och lärande i våra aktiviteter.

Ny på KTH

Då KTH är stort liksom verksamheten är bred och föränderlig, så är en introduktion till universitetet en kontinuerlig och långsiktig process under hela din tid på KTH. Målet för introduktionen är att så snabbt och effektivt som möjligt integrera och inkludera den nya medarbetaren i verksamheten, miljön och arbetskulturen.

Onboarding av nya medarbetare

Höstens kompetensutveckling!

Kursutbud ht20

Kalender

Stöd för chef och ledare i kristider

Här finns samlade samlad information, vägledning och verktyg för god ledning och styrning av medarbetare, grupper och verksamhet.

Se särskilt framtaget chefsstöd iom Covid-19, hur du leder i krissituationer och hanterar ledarskapet på distans.

Chefsstöd och ledarutveckling

Personalmobilitet internt eller externt

Genom gränsöverskridande intern jobbskuggning mellan enheter och professioner eller internationell mobilitet och sabbatsperioder utomlands kan du vidga dina perspektiv på din roll och ditt uppdrag på KTH, lära dig mer om att samarbeta och kommunicera interkulturellt och finslipa dina engelskakunskaper.

Personalmobilitet för ett vidgat perspektiv

Kompetensutveckling online!

Ta del av forskning, innovationer och best practice inom arbetsmiljö och hälsa, digitalisering och digitala resurser, medarbetarskap och ledarskap, kompetensförsörjning och inkludering samt utveckling av språk och kommunikation.

Här följer ett urval av webbaserade utbildningar, streamade eller inspelade seminarier, webbinarier samt stödmaterial för verksamhetsutveckling.

Mycket nöje!

Trädgrenar med byggnad skymtande i bakgrunden

Hälsa och välbefinnande i arbetet

Det ställs särskilda krav på medarbetaren att se till sin egen hälsa och välmående i samband med distansarbete och social distansiering på grund av Coronavirusets utbrott.

Här hittar du som är chef och medarbetare webbinarier och stöd i fysisk och psykisk hälsa och välmående.

Person vid datorskärm

Digitala resurser och digitalisering

Ställ inte in - ställ om! I rekordfart har universiteten ställt om sin verksamhet till ett digitalt format. Undervisning, arbetsmöten och teambuilding har fortsatt kunnat ges med stöd av olika digitala resurser. Blended learning och tillgänglighetsdirektivet tar större plats i verksamheten i höst.

Här får du både verktyg för och erfarenheter från digitaliseringen. Självklart online!

Har du tips du vill dela?

Välkommen att kontakta oss med dina tips på online utbildningar och andra kompetenshöjande aktiviteter som är fria och öppna för alla. Mejla oss på personalutveckling@kth.se

Medarbetarskap och ledarskap

I tider av ovisshet är behovet av ett tydligt ledarskap och ett starkt medarbetarskap av stor vikt för att möta samhällsförändringarna.

Grunderna i statlig styrning, verksamhetslogik, förvaltningskultur, rollen som statligt anställd och stödjande ledarskap med flera utbildningar och webinarier finns här.

Fyra personer går i korridor

Kompetensförsörjning och inkludering

På universitetet fostras morgondagens ledare och medarbetare. I vår expertroll i samhället skapar vi normer och värderingar om demokrati, lika rättigheter, mångfald och inkludering.

Här kan du få handfasta verktyg för och bli mer medveten om förhållningssätt och värderingar för god kompetensförsörjning och rekrytering.

Två personer interagerar vid ett blädderblock

Språk och kommunikation

Har du en stund över? Passa på att ta en kort utbildning i språk eller kommunikation. Det kommer du att ha glädje av oavsett din roll på universitetet.

Det finns både muntlig och skriftlig kommunikation, olika språk och uttal att kompetensutveckla sig inom på distans.