Till innehåll på sidan

Kommande personalutbildningar

KTH:s personalutvecklingsinsatser på uppdrag av ledningen är centralt finansierade och kurser som anordnas på efterfrågan från verksamheten är avgiftsbelagda till ett självkostnadspris.

Anmälnings- och bokningsvillkor

Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag men platsen kan överlåtas till en kollega vid förhinder. Centralt finansierade utbildningar är kostnadsfria, dock debiteras en administrativ avgift på 800 kr vid frånvaro utan skriftligt meddelande till arrangören.

Avgiftsfinansierad utbildning bekostas av deltagarens enhet. Avgiften framgår alltid vid anmälan.

Deltagande på personalutvecklande insats ses som arbetstid.

Kalender för personalutbildningar

On 17 april - Ti 31 december