Till innehåll på sidan

Ansöka om docentur

På denna webbsida hittar du information om hur du ansöker om att bli antagen som docent vid KTH.

Behörighetskrav och anvisningar om antagning som docent

I Fakultetsrådets anvisning för antagning som docent finns behörighetskrav, uppgifter som docent, information om utformningen av din ansökan, information om hur ansökan handläggs, frågeområden som behandlas under intervjun och annan viktig information. Notera informationen om att ditt ämnesområde ska ha anknytning till forskarutbildningsämne. Läs noga igenom avisningarna.

Länk till Fakultetsrådets anvisningar om antagning som docent  

Den som från och med 1 januari 2018 ansökt om antagning som docent och därefter fått avslag får ansöka på nytt tidigast 18 månader räknat från dagen för den senaste ansökan. Om ansökan kommer in tidigare kommer den att avvisas av anställningsnämnden. Undantag från denna bestämmelse kan vid anförande av synnerliga skäl beslutas av dekanus. Anhållan om undantag görs skriftligen av skolchefen. Se fakultetsrådets anvisningar för antagning som docent för mer information.

Hur ansöker jag om att bli antagen som docent?

Den som vill antas som docent ska skriftligen ansöka om det. Ansökan ska följa CV-mall för anställning av lärare och lämnas in till den skola som ämnet för docenturen ska tillhöra. Innan ansökan görs ska sökande ta kontakt med skolan eftersom en förutsättning för prövningen av ansökan är att skolan visar på docenturens nytta.

  1. Kontakta personalhandläggare på den skola som ämnet för docenturen ska tillhöra. Handläggaren skapar ett ärende i KTH:s rekryteringssystem och ger dig en länk.
  2. Klicka på länken, registrera dig som sökande och ladda upp CV och publikationer. Din ansökan laddar du upp i KTH:s rekryteringssystem.
  • Använd mall för försättsblad ( front paper (docx 24 kB) ) eller skriv ett eget med följande uppgifter: namn, titel, arbetsplatsens namn och avdelning.
  • Använd KTH:s CV-mall för anställning av lärare  (se kommentar nedan). Bilagor till ansökan läggs i slutet av ansökan. Hela ansökan (inklusive bilagor) laddas upp i en pdf-fil. Ansökan bör vara skriven på engelska och kan döpas till "Application for docentship in (ÄMNESOMRÅDE)". Ämnesområdet ska ha anknytning till forskarutbildningsämne.
  • Publikationer laddas upp i en annan separat pdf-fil som kan döpas till "Publications for docentship (NAME)".

Skolans personalhandläggare kommer sedan att lämna över din ansökan till anställningsnämnden tillsammans med ett underlag som bl. a. innehåller ett förslag på ämnesområde. Ämnesområdet i skolans underlag och i sökandes ansökan skall överenstämma och ska ha anknytning till forskarutbildningsämne.

Frågor om handläggningen?

Om du har frågor om handläggningen skicka ett e-postmeddelande till docentur@kth.se .

Länk till
Processbeskrivning och handläggningsordning för antagning av docenter

Innehållsansvarig:docentur@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-06-08