Till innehåll på sidan

Examen - hur och var ansöker man?

När du har avslutat dina studier ska du personligen ansöka om en examen i Ladok.

Hur ansöker jag om examen?  

Du ansöker om examen via Ladok för studenter . Du kommer också åt Ladok för studenter via Personliga menyn under rubriken Tjänster.

Det gäller alla typer av examina på alla nivåer.

Hur förbereder jag min examensansökan?

För att försäkra dig om att din ansökan kommer att godkännas bör du kontrollera att:

  • inget resultat är bristfälligt eller felaktigt registrerat för att din ansökan ska kunna godkännas.
  • samtliga kurser som ingår i examen enligt utbildningsplanen är slutrapporterade.
  • stavningen på examensarbetets titel på både svenska och engelska är korrekt, om inte ska du kontakta institutionen och be dem att åtgärda detta innan du ansöker om examen.
  • ditt namn är rätt i Ladok, eftersom det namnet kommer att anges på ditt examensbevis.

Uppgifterna i Ladok inhämtas från folkbokföringsregistret, därför är det viktigt att ditt namn är korrekt angivet där.

Ansökan om masterexamen

Det krävs att du har examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp/120 p från svensk högskola/universitet, eller motsvarande utländsk examen, då den är behörighetsgivande för masterexamen.

Vilka kurser kan jag ta med i examen?

  • Du kan endast ta med de kurser som ingår i examen enligt utbildingsplanen. Kurserna skall vara avslutade. Enskilda moment från en oavslutad kurs kan inte ingå i examen. Kontakta din studievägledare om du är osäker på vad som kan ingå i din examen.
  • Du kan ta med kurser från andra universitet/högskolor när du ansöker om examen under förutsättning att de är tillgodoräknade (se nedan), att aktuellt huvudområde finns samt att du har läst kurser vid KTH. För vidare information om examensordning och lokala föreskrifter, se länkar i menyn.

Kan jag tillgodoräkna mig kurser i en examen?

Om du har kurser/utbildning från ett annat svenskt eller utländskt universitet kan du få dessa tillgodoräknade i examen. När du ansöker skall du bifoga ett svenskt/engelskt studieintyg från det aktuella lärosätet, då examensbeviset är tvåspråkigt. Ansök om tillgodoräknanden i god tid före ansökan om examen.

Tillgodoräknande av kurs

Examensbevisen på KTH

På första sidan av examensbeviset står namn, examensbenämning, datum för utfärdandet. Sedan följer en kursbilaga till examensbeviset som innehåller namn, personnummer, utbildningsprogram, examensbenämning och alla avklarade kurser som ingår i examen. Alla KTHs examensbevis är tvåspråkiga och utfärdas som elektroniska dokument.

Diplomering

Examensbeviset ska vara utfärdat för att du ska kunna anmäla dig till diplomering.

Diplomutdelning (KTH externwebb)

Examensring

Information om ingenjörs- och doktorsringar kontakta ths.kth.se  Se mer information om examensringar .

Flera frågor

Om du har frågor om din examensansökan efter att den har skickats från ditt utbildningskansli kan du kontakta oss på info@kth.se  eller 08-790 70 09.