Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Generativ AI inom högre utbildning

Generativa AI-applikationer har blivit allt mer tillgängliga och populära bland både studenter och lärare runt om i världen. Som universitet måste vi på KTH ta hänsyn till hur generativ AI påverkar studenternas lärande, både positivt och negativt. Hur kan vi använda generativ AI på ett etiskt, lagligt och akademiskt hederligt sätt? Och hur kan vi på ett tillförlitligt sätt bedöma studenternas kunskaper i denna nya digitala era?

Vad är generativ AI-teknik?

Generativ AI är en typ av AI (Artificiell Intelligens) som kan skapa digitalt innehåll, vilket är anledningen till att den kallas "generativ" AI. Idag finns olika generativa AI-applikationer tillgängliga på internet där vem som helst kan använda dessa för att skapa digitalt innehåll enligt sina önskemål. Till exempel för att skapa text, bilder, video eller kod.

Hur fungerar det?

Generativa AI-applikationer bygger på sannolikhetsbaserade maskininlärningsmodeller som tränas på stora datamängder. Dessa system har därmed ingen faktakunskap. Istället skapar de material genom att till exempel förutsäga vad nästa textstycke ska innehålla. Förutsägelserna baseras på statistiska modeller och de instruktioner som anges.

AI- applicationer är inte levande varelser och förstår inte vad de skapar. Vissa härmar mänsklig kommunikation för att ge en illusion av liv, vilket gör dem enklare att använda och mer tilltalande för människor.

Att använda generativ AI effektivt och etiskt

Generativa AI-applikationer ser ut att vara på väg att ansluta sig till de andra typerna av AI-drivna verktyg som vi redan använder på KTH, till exempel Grammarly. Som med alla nya digitala verktyg måste vi fundera över hur vi effektivt kan använda generativ AI samtidigt som vi minskar risken för missbruk. Vi måste lära oss att använda AI på ett etiskt och akademiskt hederligt sätt samt hjälpa studenterna att göra detsamma.

Använd generativ AI effektivt och etiskt

Förbättra inlärningsupplevelsen

På dessa sidor kan du läsa mer om hur generativ AI kan förbättra studenternas inlärningsupplevelse. Som lärare kan du använda generativ AI för att förbättra din kurs, exempelvis genom att finslipa kursmaterial eller ge återkoppling. Studenter kan använda AI för att underlätta sin inlärningsprocess, till exempel genom att anpassa kursmaterial till deras individuella behov.

Förbättra inlärningsupplevelsen

Kunskapsbedömning i en värld med generativ AI

På dessa sidor kan du läsa mer om hur du minimerar den potentiella påverkan av generativ AI inför dina bedömningar. Börja med att bestämma en strategi och därefter vilka åtgärder som ska vidtas. Åtgärder kan grovt delas in i två kategorier: Förebyggande åtgärder eller hindrande åtgärder. Dessa åtgärder utesluter inte varandra och du bör aktivt överväga båda perspektiven i din undervisning.

Kunskapsbedömning i en värld med generativ AI

Etiska och juridiska frågor

Användningen av generativ AI har flera etiska och juridiska implikationer som måste beaktas och hanteras, precis som med andra digitala verktyg på KTH. För generativ AI är det dock svårare än vanligt på grund av de stora språkmodellernas komplexitet och nyttan av tekniken.

Etiska och juridiska frågor