Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Internationella möjligheter för KTH:s utbildningar

De internationella möjligheterna för KTH:s utbildningar omfattar flera olika former av utlandsstudier, som utbytesstudier eller utlandsstudier inom internationella utbildnings- och forskningsprogram.

Studentmobilitet

På sidorna om Studentmobilitet kan du läsa om:

Program för extern finansiering

Med stöd från gruppen Internationella relationer kan KTH söka medel för olika former av internationell verksamhet, främst inom utbildning. KTH leder och deltar i ett mycket stort antal internationella utbildnings- och forskningsprojekt som möjliggjorts genom finansiering från bland annat EU, Sida, STINT och Nordiska ministerrådet. Under respektive program finns mer information om aktuella utlysningar av medel samt praktisk information om ansökan.