Till innehåll på sidan

KTH Bibliotekets stöd i undervisning

Biblioteket erbjuder undervisning på olika nivåer, och som lärare kan du kontakta oss för att lägga upp en plan för hur vi kan stödja dina studenter eller forskarstudenter på just ditt program eller kurs.

Förutom undervisning i informationskompetens och källkritik kan vi också ge stöd i vissa frågor kring upphovsrätt och kopieringsavtal.

Bibliotekets undervisning

Undervisningssituation

Är du lärare och vill boka in undervisning i att hitta, värdera, samla och använda vetenskaplig information till dina studenter? Biblioteket erbjuder undervisning på olika nivåer i programmen. Eller är du doktorand och vill ha stöd under din forskarutbildning? Vi erbjuder workshoppar och individuell handledning inom informationssökning, referenshantering och publicering.

Huvudområden

  • Källkritik
  • Informationssökning
  • Referenser
  • Datahantering
  • Publicering och öppen tillgång (open access)
  • Upphovsrätt och databaser

Läs mer om eller boka undervisning/workshop

Kopieringsavtal

KTH har avtal med Bonus Copyright Access som medger viss kopiering av material i utbildningssyfte.

Läs mer om kopiering i undervisningen

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-02-22