Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH Bibliotekets stöd i undervisning

Biblioteket erbjuder undervisning på olika nivåer, och som lärare kan du kontakta oss för att lägga upp en plan för hur vi kan stödja dina studenter eller forskarstudenter på just ditt program eller kurs.

Förutom undervisning i informationskompetens och källkritik kan vi också ge stöd i vissa frågor kring upphovsrätt och kopieringsavtal.

Bibliotekets undervisning

Undervisningssituation

Huvudområden

  • Källkritik

  • Informationssökning

  • Referenser

  • Datahantering

  • Publicering och öppen tillgång/open access

  • Upphovsrätt och patentdatabaser

Är du lärare och vill boka in undervisning i att hitta, värdera, samla och använda vetenskaplig information till dina studenter? Biblioteket erbjuder undervisning på olika nivåer i programmen. Eller är du doktorand och vill ha stöd under din forskarutbildning? Vi erbjuder workshoppar och individuell handledning inom informationssökning, referenshantering och publicering.

Läs mer om eller boka undervisning/workshop

Kurs för studenter i Canvas

Biblioteket har tagit fram kursen Söka, värdera, referera  i Canvas. Studenter behöver kunna söka information, välja och värdera källor och referera till källorna på ett korrekt sätt, både för sina studier och senare i sitt arbetsliv. Målgruppen är studenter vid alla KTH:s program. Kursen kräver inga särskilda förkunskaper och passar allra bäst under någon av de första terminerna, särskilt i samband ett projekt där studenterna själva ska hitta, välja och använda källor. 

Kursen ligger öppet i Canvas för alla. KTH-studenter kan registrera sig på kursen för att följa sina framsteg. Kursen finns också i Canvas Commons  och du som kursansvarig eller lärare kan importera kursen eller delar av den till din egen kurs. Om du väljer att importera den kan du välja att anpassa den och till exempel lägga till uppgifter särskilt anpassade för dina studenter.

Kopieringsavtal

KTH har avtal med Bonus Copyright Access som medger viss kopiering av material i utbildningssyfte.

Läs mer om kopiering i undervisningen