Till innehåll på sidan

KTH Bibliotekets stöd i undervisning

Avtal med Bonus Copyright Access

Kopiering i undervisningen

KTHB:s undervisning

Är du lärare och vill boka in undervisning i att hitta, värdera, samla och använda vetenskaplig information till dina studenter? Biblioteket erbjuder undervisning på olika nivåer i programmen. Eller är du doktorand och vill ha stöd under din forskarutbildning? Vi erbjuder workshoppar och individuell handledning inom informationssökning, referenshantering och publicering.

Huvudområden

  • Källkritik
  • Informationssökning
  • Referenser
  • Datahantering
  • Publicering och öppen tillgång (open access)
  • Upphovsrätt och databaser

Bibliotekets undervisning

Innehållsansvarig:biblioteket@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-04-29