Till innehåll på sidan

Kopiering i undervisningen

KTH har avtal med Bonus Copyright Access.

Avtalet ger lärare och studenter rätt att kopiera och tillgängliggöra verk i viss omfattning för undervisning. Avtalet omfattar såväl analog som digital kopiering. Det är lärosätet som ansvarar för att enskilda befattningshavare inom organisationen inte bryter mot avtalets regler.

För närmare information, se Bonus Copyright Access webbsida .

Innehållsansvarig:KTH Bibliotek
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-04-29