Till innehåll på sidan

Kopiering i undervisningen

KTH har avtal med Bonus Copyright Access. Avtalet ger lärare och studenter vissa rättigheter att kopiera och tillgängliggöra material för undervisning. Avtalet omfattar såväl analog som digital kopiering.

Logga Bonus Copyright Access

Det är lärosätet som ansvarar för att enskilda befattningshavare inom organisationen inte bryter mot avtalets regler. Därför är det viktigt att du som delar material på olika sätt läser på och uppdaterar dig om vilka villkor som gäller. Det finns utförlig information på bibliotekets sida Om upphovsrätt .

Du kan även läsa mer om avtalets villkor på Bonus Copyright Access webb .

Innehållsansvarig:KTH Bibliotek
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-02-22