Till innehåll på sidan

Kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

Välkommen till de interna sidorna för anställda på skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH) vid KTH. Notera att menyn för KTH:s övergripande intranät återfinns ovan i sidhuvudet.

Seminarium

Titta på CBH:s webbinarium för framtida studenter

KTH erbjuder en veckoserie med webbseminarium som riktar sig till presumtiva studenter och den 12 november var det CBH-skolans tur. Professor Eva Jonsson Malmström, kommunikationschef Sabrina Fabrizi och studentambassadören Katlin Kreamer-Tonin berättade om skolans forskning och utbildning inom områden som täcker flera globala utmaningar.

Nu kan du som missade livesändningen titta på webbinariet!

KTH:s logga.

Covid-19

Ny information gällande vårterminen 2021

Rektor har den 26 november 2020 beslutat om vad som gäller för undervisning och tentamen, vårterminen 2021 samt resterande del av höstterminen 2020.

Under vårterminen 2021 genomför KTH campusbaserad utbildning med betydande delar av nätbaserade inslag. Den del av undervisningen som är campusförlagd ska främst bestå av laborationer och andra praktiska moment som kräver särskild utrustning eller särskilda lokaler.

Fortsatt ska examination i första hand ske med andra examinationsformer än skriftlig salsexamination. Skriftlig salsexamination kan genomföras om det är motiverat av pedagogiska skäl.

Ett tåg.

Stipendier

Extrautlysning av stipendier ur CBH:s resestiftelser för 2020

Det finns fortfarande flera resestipendier att söka för forskarstudenter vid CBH-skolan. Ansökningsperiod är 4 - 25 november 2020.

Klasons stiftelse (disponibelt belopp 44 100 kr) – För undersökning av betydelse för kemisk industri. 

Linders stiftelse (disponibelt belopp 71 800 kr) — Resebidrag till forskarstuderande inom Kemiteknik, Kemi och kemiteknik, Kemivetenskap och Bioteknik.

Roos stiftelse (disponibelt belopp 154 400 kr) – Stipendierna avsedda för vetenskapligt arbete av betydelse för teknisk vetenskap eller för industrin med företrädesrätt för arbete inom kemin.

Stiftelsen Silléns fond (disponibelt belopp 20 900 kr) – Stipendiet kan tilldelas assistent, doktorand, lärare eller annan person, som bedriver forskarutbildning eller forskning inom Kemiteknik, Kemi och kemiteknik, Kemivetenskap och Bioteknik.

En kompass.

Karriär

Informationsmöten livs- och karriärplanering inför våren 2021

KTH främjar den interna och externa rörligheten genom att erbjuda tillsvidareanställda möjligheten till en livs- och karriärplanering (LOK). Sista ansökningsdag för våren 2021 är den 27 november. All personal med en anställningstid på minst 3 år och till minst 50 % omfattning vid sista ansökningsdag kan söka. Vill du veta mer om de olika varianterna av livs- och karriärplanering så hålls två informationsmöten:

Torsdagen den 12 november klockan 15.00, digitalt möte via zoom.

Onsdagen den 18 november klockan 16.00, digitalt möte via zoom.

Informationen beräknas ta ca en timme. Anmälan görs till HR-specialist Karin Eliasson på karelia@kth.se .  

Aktuell information från KTH om coronaviruset

KTH uppmanar alla anställda att hålla sig uppdaterade med den senaste informationen kring det nya coronaviruset och spridningen av covid-19. På KTH:s intranät finns en sida som uppdateras kontinuerligt.

www.kth.se/corona

Under vissa omständigheter kan utbildningstiden behöva förlängas för doktorander till följd av covid-19. Läs mer här.

Miljö och hållbar utveckling

CBH-skolans arbete för en hållbar utveckling utförs på flera nivåer. Vår forskning och utbildning bidrar till de globala målen för hållbar utveckling, vi har ett miljöledningssystem och är en arbetsplats som i vardagen strävar efter att våra processer ska vara så hållbara som möjligt.

Missa inte CBH-nytt

Varannan vecka utkommer CBH-skolans rykande aktuella nyhetsbrev där du kan ta del av viktig information, nyhetsartiklar, spännande aktiviteter och nya intervjuer med kollegor.

Tveka inte att kontakta cbh-nytt@cbh.kth.se om du inte får CBH-nytt i mejlen eller om du har ett tips!

CBH Kalender

Innehållsansvarig:Jon Lindhe
Tillhör: CBH
Senast ändrad: 2020-11-26