Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

"Specifika värden som ger riktning"

Amelie Eriksson Karlström.
Amelie Eriksson Karlström, skolchef på CBH, anser att reformagendans mål är enkla, kortfattade och tydliga, men att de har specifika värden som ger en riktning.
Publicerad 2024-06-10

Att utveckla utbildningsutbudet, se över dimensioneringen av utbildning och fakultet, stötta forskare och skapa en inkluderande kultur. Det är saker som CBH ska prioritera i enlighet med KTH:s reformagenda, under ledning av skolchef Amelie Eriksson Karlström.

Vad tänker du om KTH:s övergripande mål och vision?

- Resultatet är väl förankrat och genomarbetat, tycker jag. Jag hoppas och tror att många kan ställa sig bakom de övergripande målen. De är enkla, kortfattade och tydliga, men har ändå har specifika värden som ger en riktning.

Finns det något som särskilt fastnat?

- Att vi ska bedriva såväl framstående grundforskning som tillämpad forskning. Att båda är viktiga för KTH. Det tycker jag är ett ställningstagande. Under utbildning lyfter vi fram värdet av experimentella miljöer och det ger oss en riktning att vi behöver prioritera detta och att vi ska ha ett tätt samband mellan utbildning och forskning.

Vad ska skolan förändra eller åstadkomma i verksamheten och som kopplar till KTH:s övergripande mål och vision?

- Vi skolor förväntas arbeta med att utveckla utbildningsutbudet och se över dimensioneringen av utbildningar på olika nivåer. En del av våra aktiviteter har att göra med campusflyttarna från Södertälje och Kista som påverkar våra basårsutbildningar och högskoleingenjörsprogram. Efter flytten kommer vi att ansvara för allt basår på KTH och då vi har möjlighet att samordna och utveckla utbildningarna. Idag bedrivs högskoleingenjörsutbildning i datateknik och elektroteknik både i Flemingsberg och i Kista och vi behöver samordna med EECS om de utbildningarna framöver, när de flyttar från Kista.

På forskningssidan vill vi ge bättre förutsättningar för forskning, till exempel arbeta med att ge bättre stöd till forskare i samband med ansökningar och genomförande av forskningsprojekt. Det kan vi inte göra själva, utan i samverkan med verksamhetsstödet, men vi kan jobba tillsammmans och ge input om vad som behövs.

Inom fakultetsutveckling genomförs nu en utredning av karriärsystemet på KTH-nivå, men vi behöver också se över våra lärare och forskare och dimensioneringen av vår framtida fakultet. Vi behöver invänta den KTH-gemensamma utredningen om förändringar i regelverket, men det är en treårig reformagenda och att vi behöver jobba med det längre fram.

När det gäller jämställdhet, mångfald och likabehandling, JML, jobbar vi redan i dag med olika sätt att få en mer inkluderande kultur på skolan och det är något vi gärna lyfter fram att vi jobbar vidare med. Vi planerar en uppföljning av KTH-rapporten om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier. Där hade ju KTH:s doktorander sämre resultat än genomsnittet i sektorn.

Finns det något du vill tillägga?

- Jag välkomnar synpunkter och kommentarer från skolan. I och med att det är en rullande treårsplan som ska uppdateras årligen så finns det möjlighet att lyfta in nya frågor och aktiviteter.

Text: Sabina Fabrizi