Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

FA lyfter frågan om att minska forskarutbildningens kursdel

Christina Divne
Christina Divne, forskarutbildningsansvarig på CBH. Foto: Jon Lindhe
Publicerad 2024-06-18

Vid det senaste fakultetsnämndsmötet den 12 juni var Christina Divne, CBH:s forskarutbildningsansvariga, FA, inbjuden för att ta upp frågan om att se över forskarutbildningens kursdel.

KTH har som krav att 60 högskolepoäng inom forskarutbildningen ska utgöras av kurser. Från prefekthåll har det kommit synpunkter om att den delen är för stor.

– Vissa institutioner som jobbar nära medicinsk forskning upplever att kursdelen är för stor. Inom medicinsk fakultet omfattar kursdelen ungefär hälften så många högskolepoäng för en doktorsexamen. Man har därför tryckt på för att KTH ska se över om det går att ta bort kravet på 60 högskolepoäng. Det här måste man ta ställning till på central nivå. Lagändringar och Bolognaprocessen ger en bakgrund till att fundera över det här. Det är en process. Nu måste fakultetsnämnden besluta om de ska ta frågan vidare till fakultetsrådet, säger Christina Divne.

Frågan är en del av CBH:s reformagenda, där utbildningsutbudet på doktorsprogrammen ska ses över. Fakultetsnämnden är ytterst ansvarig inför rektor för utbildningens kvalitet och FA är rådgivande i reformarbetet.

Tillgodoräknande av poäng från avancerad nivå

En annan fråga som kommer att lyftas är hur många högskolepoäng som får tillgodoräknas från tidigare utbildning. Enligt Bolognadeklarationens direktiv ska utbildningsstrukturen bestå av en treårig utbildning på kandidatnivå, en tvåårig utbildning på avancerad nivå samt en treårig forskarutbildning.

I Sverige omfattar forskarutbildningen fyra år, men regeringen bestämde att behörighetskraven för antagning till utbildning på forskarnivå kan ske efter endast ett år på avancerad nivå, det behövs alltså inte en masterexamen, vilket skulle harmoniera med Bolognamodellens totalt åtta år från kandidat- till doktorsexamen.

– Bolognamodellen har varit en stark drivkraft för att fler ska avlägga masterexamen, nästan alla vi antar har masterexamen. För att minska den totala studietiden går det i princip i dag att tillgodoräkna det sista året på avancerad nivå till doktorsexamen för att på så sätt förkorta forskarutbildningen. KTH bestämde dock 2013 att högst 15 högskolepoäng från tidigare utbildning på avancerad nivå kan tillgodoräknas doktorsexamen, så det är inte så mycket man kan överföra, säger Christina Divne.

Arbetet med att se över forskarutbildningens utbud börjar till hösten, då arbetsgrupper kommer att tillsättas för CBH:s tre doktorsprogram.

Varför är det här arbetet viktigt?

– Vi måste leva upp till en högkvalitativ utbildning och enligt Högskolelagen ska all verksamhet vara resurseffektiv. Det ska också vara mer tydligt att det är en utbildning som alla andra och inte en form av livsverk som innebär mycket stress. Det är viktigt att även avhandlingsdelen är på rätt nivå. I dag handlar det mycket om kultur hur man tycker att en avhandling ska se ut. Man jämför med kollegor från andra universitet och handledare har ofta väldigt mycket åsikter. Vi behöver bli mer samstämmiga i de krav vi ställer. Våra forskarutbildningar är så pass lika att det inte ska behöva vara jättestora skillnader.

Text: Sabina Fabrizi