Till innehåll på sidan

Parkering

För att få parkera till personaltaxa krävs en personaldekal. Dekalen finns att hämtas vid respektive skola. GVS-personal kan hämta dekalen i receptionen, Brinellvägen 8.

Gratis parkering upphör 1 januari

Med giltig parkeringsdekal som berättigar till reducerad taxa/personaltaxa är parkering gratis på KTH:s (Akademiska hus/Aimo Park) markparkeringar på KTH Campus och i Kista och Solna till och med 31 december 2021. Från och med 1 januari 2022 upphör möjligheten till gratis parkering.

Studenter kan hämta dekalen på THS  (begränsat antal) Drottning Kristinas väg 15

Mera information om parkering på olika campusområden finns hos Akademiska hus .

Avgifter för parkering

KTH Campus

Kategori Taxa Anmärkning
Timparkering besökande 22 kr/timme  
Timparkering personal 12 kr/timme  
Dagsparkering personal 55 kr/dag Kan köpas i KTH Entré
30-dagars parkering personal 870 kr Kan köpas i KTH Entré
Årskort 8690 kr Kan beställas via Aimo Park
     

KTH Entré: Drottning Kristinas väg 4, www.kth.se/entre

Ansvarig parkeringsentreprenör är Aimo Park , kundtjänst 0771-96 90 00

Kontrollera också om din egen skola har mer information angående parkering vid skolan.

Innehållsansvarig:info@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-12-22