Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Här ligger KTH:s campus

KTH:s campus är öppna miljöer för såväl studenter och personal som allmänhet: KTH Campus (huvudcampus vid Valhallavägen), KTH Kista, KTH Södertälje, KTH Flemingsberg och KTH Solna.

Campusområdena är utformade som gemensamma ytor, som delas av fotgängare, cyklister och bilar, där tillgänglighet och säkerhet för gångtrafikanter prioriteras. Förutom faciliteter för forskning och utbildning med bibliotek och studenthälsa finns det även infocenter, bostäder och grönområden.

Verksamheterna vid KTH Kista och KTH Södertälje kommer under perioden 2024-2026 att flyttas till KTH Campus, KTH Flemingsberg och KTH Solna.

Allmänheten kan exempelvis vid KTH Campus ta del av:

  • Bibliotek .
  • Kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
  • Konserter med KTH:s Akademiska Kapell (KTHAK).
  • Öppna föreläsningar .
  • Guidade visningar av konst, arkitektur och historia.
  • Parker och grönområden som inkluderar Kungliga nationalstadsparken – världens första nationalstadspark.

Alla är välkomna till KTH:s öppna evenemang i till exempel den unika lokalen KTH Reaktorhallen och visningar av laboratorier. Konstsamlingar och grönområden, som inkluderar stadsparker, bikupor och utomhusgym, finns tillgängliga året runt.

Video: bekanta dig med KTH:s campus

Kartbild över KTH:s campus

Skärmdump från Google maps: placering av KTH:s campus i Stockholm

Mer om KTH:s campus 

Sök rum och platser på KTH

Sök efter rum och platser på KTH (KTH Places)