Till innehåll på sidan

Här ligger KTH:s campus

KTH har fem campus som är öppna miljöer för såväl studenter och personal som allmänhet: KTH Campus (huvudcampus vid Valhallavägen), KTH Kista, KTH Södertälje, KTH Flemingsberg och KTH Solna.

KTH:s campus är tillgängliga för alla

KTH:s fem campus är öppna miljöer för såväl studenter och personal som allmänhet. Campusområdena är utformade som gemensamma ytor, som delas av fotgängare, cyklister och bilar, där tillgänglighet och säkerhet för gångtrafikanter prioriteras. Förutom faciliteter för forskning och utbildning med bibliotek och studenthälsa finns det även infocenter, bostäder och grönområden.

Allmänheten kan exempelvis vid KTH Campus ta del av:

  • Bibliotek .
  • Kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
  • Konserter med KTH:s Akademiska Kapell (KTHAK).
  • Öppna föreläsningar .
  • Guidade visningar av konst, arkitektur och historia.
  • Parker och grönområden som inkluderar Kungliga nationalstadsparken – världens första nationalstadspark.

Alla är välkomna till KTH:s öppna evenemang i till exempel den unika lokalen KTH Reaktorhallen och visningar av laboratorier. Konstsamlingar och grönområden, som inkluderar stadsparker, bikupor och utomhusgym, finns tillgängliga året runt.

Video: bekanta dig med KTH:s campus

Kartbild 

Skärmdump från Google maps: placering av KTH:s campus i Stockholm

Mer om KTH:s fem campus 

Sök rum och platser på KTH

Sök efter rum och platser på KTH (KTH Places)

Innehållsansvarig:Amalia Kewenter
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2023-11-28