Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Organisation för lokalförsörjning

Beredning av frågor inom strategisk lokalförsörjning, samt det löpande arbetet med lokalplanering och lokalprojektgenomförande, är tillsammans med hyresförhandling och tecknande av hyresavtal och andrahandsuthyrning delegerat till avdelningschef för Fastighetsavdelningen.

Inom avdelningen finns gruppen Fastigheter som arbetar med lokalförsörjning och lokalplanering. I gruppen finns en kontaktperson för respektive skolas infrastrukturansvariga som samverkar i planeringen av skolans projekt. Skolans infrastrukturansvariga förväntas ha en överblick över vad som pågår inom området lokaler på skolan. Nätverksträffar sker regelbundet mellan Fastighetsavdelningen och infrastrukturansvariga på skolor/VS.

System för hyresavtal och hyresadministration

Fastighetsavdelningen förvaltar informationen i KTH:s fastighetssystem. I lokaldatabasen registreras de ytor som respektive organisatorisk enhet inom en skola/VS disponerar, ytor som är gemensamma lärandemiljöer och disponibla ytor. Fastighetssystemet utgör systemstöd vid den interna fördelningen av KTH:s lokalrelaterade kostnader. I avtalsdatabasen registreras KTH:s lokalhyresavtal, som samtliga även rapporteras in till Ekonomistyrningsverket.

Inom KTH tecknas inte avtal för respektive skolas/VS lokalbestånd.