Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Beslut och planer

Beslut och planer inom området lokalförsörjning och lokalplanering.

Lokalhandboken

Riktlinjer för lokalförsörjning.

Länk till Lokalhandboken

KTH Campusplan

Campusplanen är ett strate­giskt planeringsverktyg som anger den framtida inrikt­ningen för KTH:s campus utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Planen är utformad med både ett kortsiktigt och konkret och ett långsiktigt visionärt tidsperspektiv, den omfattar sex år och följer KTH:s utvecklingsplan.

KTH Campusplan

KTH Lokalförsörjningsplan

Lokalförsörjningsplanen beskriver nuvarande lokalinnehav, beslutade eller planerade projekt samt hyreskostnader för innevarande år och ger även en prognos för kostnadsutveckling under planeringsperioden. Lokalförsörjningsplanen omfattar tre år och fastställs årligen av universitetsstyrelsen.

Lokalförsörjningsplan

Planeringsunderlag för projektering av lokaler

KTH:s kravställning, projektorganisation och process i lokalprojekt, med generella och flexibla lokaler som mål.

För information, kontakta Fastighetsgruppen på lokaler@kth.se

Generell intern gränsdragningslista

För information, kontakta Fastighetsgruppen på lokaler@kth.se

Anvisning om lokaler och tillträde till desamma

Länk till regeldokument

Prissättning av undervisningslokaler på KTH

Länk till information om lokalbokning

KTH Skyltprogram

Länk till information om skyltning