Utveckling och utbyggnad på KTH Campus

KTH Campus är ett levande och hållbart Campus med en miljö som lockar till vistelse, över hela dygnet och över hela året. Campus utgör en hållbar, levande och trygg del av staden, med egen identitet där delaktighet, välbefinnande, resurshushållning, ekologi, rörelse och innovation uppmuntras.

Projekt på KTH Campus

KTH:s campus på Valhallavägen är som en småstad mitt i storstaden. På en yta stor som Gamla Stan i Stockholm, finner du en levande studentmiljö med vackra byggnader och trädgårdsrum, bibliotek, caféer, restauranger och konst i direkt anslutning till Nationalstadsparkens grönska och den omgivande stenstaden.

Skiss på KTH Huset

Studentbostäder byggs på KTH

Till Studentbostadsmässan 2017 planeras det totala antalet studentlägenheter vara 600 stycken.

Mer information: Sara Eriksson

Läs mer här

Sök studentbostad här.

För mer information om pågående projekt på KTH Campus kontakta Maria Granath

KTH Campusplan vinner internationellt hållbarhetspris

KTH har fått priset ISCN Award för sin campusplan. Planen visar riktningen för hur campus ska utvecklas de närmaste fyra-fem åren – med fokus på hållbarhet och på att skapa ett levande campus.

KTH Campusplan (pdf 9,9 MB)

Läs mer om priset.

Undervisningshuset

Ett nytt utbildningshus med innovativa undervisningsmiljöer börjar byggas på KTH under 2015. Utformningen av lokalerna har skett genom en unik förankringsprocess med studenter och lärare. Det s k undervisningshuset planeras med fokus på nya pedagogiska metoder och plats för kreativt lärande. Själva byggnaden kommer att fungerar som ett pedagogiskt verktyg med laborativ mätbarhet, synliga installationer och synlig stomme. Projektet kommer att vara tydligt präglad av hållbarhet ur alla aspekter. Inflyttning sommaren 2017.
Huset ritas av CCO Arkitekter.

För mer information kontakta Sara Eriksson

Läs mer om projektet i Campi

43:25 Teknikringen

Mitt på KTH Campus, på en befintlig parkeringsplats, planerar Akademiska Hus och KTH för en ny byggnad i fem våningar. Byggnadens gestaltningsidé bygger på att ta till vara de befintliga rumsliga kvalitéerna i Erik Lallerstedts ursprungliga plan. Färdigställande planeras i slutet av år 2016. (Arkitekt, AIX Arkitekter)

Kontakta Lejla Cengic  för mer information.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp