Utveckling och utbyggnad på KTH Campus

KTH Campus är ett levande och hållbart Campus med en miljö som lockar till vistelse, över hela dygnet och över hela året. Campus utgör en hållbar, levande och trygg del av staden, med egen identitet där delaktighet, välbefinnande, resurshushållning, ekologi, rörelse och innovation uppmuntras.

Projekt på KTH Campus

KTH:s campus på Valhallavägen är som en småstad mitt i storstaden. På en yta stor som Gamla Stan i Stockholm, finner du en levande studentmiljö med vackra byggnader och trädgårdsrum, bibliotek, caféer, restauranger och konst i direkt anslutning till Nationalstadsparkens grönska och den omgivande stenstaden.

Skiss på KTH Huset

Studentbostäder byggs på KTH

Till Studentbostadsmässan 2017 planeras det totala antalet studentlägenheter vara 600 stycken.

Mer information: Sara Eriksson

Läs mer här

Sök studentbostad här.

För mer information om pågående projekt på KTH Campus kontakta Maria Granath

KTH Campusplan vinner internationellt hållbarhetspris

KTH har fått priset ISCN Award för sin campusplan. Planen visar riktningen för hur campus ska utvecklas de närmaste fyra-fem åren – med fokus på hållbarhet och på att skapa ett levande campus.

KTH Campusplan (pdf 9,9 MB)

Läs mer om priset.

Miljöguld för ABE-skolans nybyggnad

För första gången får en byggnad på KTH högsta betyg i en miljöcertifiering. Det är ABE-skolans tillbyggnad på Teknikringen som ges betyget guld i certifieringssystemet Miljöbyggnad.

Läs mer här.

Undervisningshuset

Ett nytt utbildningshus med innovativa undervisningsmiljöer börjar byggas på KTH under 2015. Utformningen av lokalerna har skett genom en unik förankringsprocess med studenter och lärare. Det s k undervisningshuset planeras med fokus på nya pedagogiska metoder och plats för kreativt lärande. Själva byggnaden kommer att fungerar som ett pedagogiskt verktyg med laborativ mätbarhet, synliga installationer och synlig stomme. Projektet kommer att vara tydligt präglad av hållbarhet ur alla aspekter. Inflyttning hösten 2016.
Huset ritas av CCO Arkitekter.

För mer information kontakta Sara Eriksson

Läs mer om projektet i Campi

Projekt Entré och Arkitektur

Arkitektutbildningen har flyttat från Östermalmsgatan till nybyggda lokaler på Osquars Backe. Den nya byggnaden innehåller ritsalar, ateljéer, utställningsytor och kontor. Samtidigt byggs Drottning Kristinas väg 4-8 om för att ge utrymme för ett nytt Infocenter, IT-support, profilshop samt ett café. Befintligt hus ritades av Erik Lallerstedt 1943 och det nya huset ritas av Tham & Vidergård arkitekter.

För mer information kontakta Sara Eriksson

Projekt Teknikringen 78 - 43:12

Högskoleingenjörsutbildningen Byggteknik och design, som tillhör ABE-skolan, lämnar lokalerna i Haninge och flyttar till Teknikringen 78. Huset de flyttar till byggdes 1957 och var då ett labbhus för bl a arkitekturutbildningen. Huset kommer att genomgå en stor ombyggnad för att skapa en modern, öppen och välkomnande miljö. Byggnaden är kulturhistoriskt grönklassad, vilket innebär att både fasad och interiör måste renoveras varsamt för att bevara husets ursprungliga uttryck.

Huset kommer att rymma ca 600 studenter, lärare och administrativ personal. Inflyttning under våren 2016.
Huset ritades av Nils Ahrbom och ombyggnaden av Ahrbom & Partners.

För mer information kontakta Sara Eriksson

43:25 Teknikringen

Mitt på KTH Campus, på en befintlig parkeringsplats, planerar Akademiska Hus och KTH för en ny byggnad i fem våningar. Byggnadens gestaltningsidé bygger på att ta till vara de befintliga rumsliga kvalitéerna i Erik Lallerstedts ursprungliga plan. Färdigställande planeras i slutet av år 2016. (Arkitekt, AIX Arkitekter)

Kontakta Lejla Cengic  för mer information.

KTH HUDDINGE

KTH Huddinge ligger i en av norra Europas viktigaste knutpunkter för medicinskteknik - både vad det gäller forskning och industriell verksamhet.

STH-skolan

Undervisning, studiemiljöer och forskningslabb till KTH, Röda Korsets Högskola och Karolinska Institutet samlas i en ny spännande byggnad intill sjukhusets huvudentré. Nybyggnation ska stå färdig sommaren 2016. Huset ritas av Tengbomgruppen

För mer information kontakta Emilia Nyblom

KTH KISTA

Kista har utvecklats till ett universitetsområde med integrerad industriell verksamhet som ett kännetecken. Denna utveckling ska fortsätta och markeras av 25-årsjubileet av kth:s etablering i Kista 2013. (UR Utvecklingsplanen 2013-2016)

KTH/ICT

Kista är ett av världens starkaste ICT-kluster och hem för över 1 000 ict-företag. Vid KTH Kista erbjuds utbildning och forskning inom alla de områden som utgör dagens informationssamhälle.

KTH/ICT lämnar sommaren 2014 lokalerna i Forum, och flyttar in i om- och tillbyggda lokaler i Electrum 1. För mer information kontakt Sara Eriksson

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp