Till innehåll på sidan

Utveckling och utbyggnad av KTH Campus

KTH Campus är ett levande och hållbart Campus med en miljö som lockar till vistelse, över hela dygnet och över hela året. Campus utgör en hållbar, levande och trygg del av staden, med egen identitet där delaktighet, välbefinnande, resurshushållning, ekologi, rörelse och innovation uppmuntras.

Projekt på KTH Campus

KTH Campus är som en småstad mitt i storstaden. På en yta stor som Gamla Stan i Stockholm, finner du en levande studentmiljö med vackra byggnader och trädgårdsrum, bibliotek, caféer, restauranger och konst i direkt anslutning till Nationalstadsparkens grönska och den omgivande stenstaden.

Rapporter och inventering  

KTH Campusplan 2018-2023 (pdf 9,2 MB)

KTH Campusplan 2018-2023 kortversion (pdf 4,5 MB)

Gestaltningsprogram (pdf 6,1 MB)

Trädinventering (pdf 2,4 MB)

Lokalförsörjningsplan

För Lokalförsörjningsplan 2022-2025 kontakta Maria Granath magran@kth.se

Lokalförsörjningsplan 2020-2022 (pdf 5,5 MB)

Lokalförsörjningsplan 2018-2021 (pdf 2,7 MB)

Pågående projekt

För mer information om byggnadsprojekt som pågår på KTH Campus kontakta Maria Granath

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-12-06