Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Pågående byggarbeten: ventilationsschakt vid KTH Campus

Under våren 2024 inleds arbetet med att etablera ett ventilationsschakt i närheten av IVL Svenska Miljöinstitutet. Byggarbetsplatsen som behövs för ventilationsschaktet, etableras med start 29 april 2024. I samband med arbetet kan vissa störningar förekomma. På den här sidan publiceras uppdateringar om projektet.

En buss med långsidan öppen som står framför en tegelbyggnad och några träd
Svenska kraftnäts mobila utställning på KTH Campus.

Vad innebär projektet?

Projektet ägs och drivs av Svenska kraftnät och är en del av en stor infrastruktursatsning för att förstärka elnätet i Stockholmsregionen. Ventilationsschaktet behövs för drift, underhåll och för ventilation av de högspänningskablar som så småningom ska förläggas i den tunnel som byggs mellan Danderyd och Hammarby Sjöstad. Tunnelborrningen som föranledde arbetet med ventilationsschaktet passerade Campus KTH före årsskiftet 2023/2024.

Etableringen av ventilationsschaktet mellan IVL Svenska Miljöinstitutet  och Sophiahemmet påbörjades 29 april 2024. 

Under markytan sker breddning av tunneln och sprängning av förbindelsetunnel mellan huvudtunneln och det kommande schaktläget. Sprängningarna sker djupt nere under markytan på cirka 100 meters avstånd från närmaste byggnad. Bullret från sprängningar under markytan låter som ett dovt smatterband under cirka fem sekunder, det är låga nivåer men hörbart. 

Buller från sprängningar, arbetstider och sprängvarning

Uppdateringar vecka 26

  • Måndag 24 juni kl. 10:00 och 14:00, sker sprängning.
  • Svenska kraftnäts enteprenör meddelar IVL om tider för sprängning på daglig basis.
  • Under veckan sker fortsatt sprängning ovanjord, samt rivning av ledningar som sedan tidigare är tagna ur drift.
  • Sprängningar i markplan startar 10 juni kl. 10:00 i för att jämna ut ytan för arbetet med ventilationsschaktet. Arbetet planeras att pågå fram till och med vecka 26.
  • Sprängningarna sker vid fasta tider, sprängning kan ske helgfri måndag till fredag kl. 10:00, 14:00, 16:00 och kl. 21:00 samt heldag, lördag till söndag kl. 10:00, 14:00, 16:00.
  • Vid ventilationsschaktet och arbeten ovan mark, är arbetstiderna för bullrande arbeten över riktvärden i projektets miljödom helgfria vardagar kl. 07:00-19:00 enligt villkoren i projektets miljödom. Övriga tider kan arbeten bedrivas som är under riktvärden.
  • En högre larmsignal än tidigare under våren 2024 ljuder nu vid sprängning. Få sprängvarning 30 minuter innan sprängning sker via telefon, SMS eller epost, anmäl på: ncvib.com/spranginformation .
  • När sprängningarna är utförda, inleds borrning för spont och jordschaktning, vilket pågår i cirka 1 månad.
  • Arbeten för schaktet ovan och under mark planeras till cirka två år.