Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Lokaloptimering för verksamhetsstödet

Projektet lokaloptimering för verksamhetsstödet syftar till att optimera verksamhetsstödets lokalanvändande. Målet är att verksamhetsstödet på KTH får ändamålsenliga lokaler som främjar olika sätt att arbeta och en levande arbetsmiljö, där lokalytan används på ett effektivt sätt. Här kan du löpande se uppdaterad information om projektet.

Universitetsdirektören har beslutat om att lokaloptimera verksamhetsstödet och att gå vidare med det projektdirektiv som tagits fram för arbetet. Bakgrunden till behovet av lokaloptimering är att KTH har ett övergripande mål att minska de lokalrelaterade kostnaderna.

​​​​​​​V-2023-0136 Beslut om Lokaloptimering VS (pdf 290 kB) ​​​​​​​

Som grund för projektdirektivet ligger ett förstudiearbete som pågått sedan hösten 2023 där en arbetsgrupp med representanter från Fastighetsavdelningen, IT-avdelningen och Personalavdelningen har utrett om och hur det skulle kunna vara möjligt att minska verksamhetsstödets lokalytor.

Övergripande tidplan 

Förstudie (oktober 2023 - mars 2024)
Programskede (april 2024 - oktober 2024)
Projekteringsskede, upphandlingsunderlag (november 2024 - april 2025)
Byggnation, genomförande (mars 2025 - juni 2025)
Färdigställd lokal (augusti 2025 - september 2025)

Projektets omfattning

Lokaloptimeringen omfattar ca 19 000 m2 lokaler i följande byggnader:

  • Valhallavägen 79
  • Osquars backe 2
  • Drottning Kristinas Väg 2-8
  • Osquars backe 31
  • Brinellvägen 8
  • Teknikringen 1
  • Drottning Kristinas Väg 48

I projektet ingår inte lokaler som tillhör verksamhetsstödet inom skolorna men de kan i ett senare skede komma att omfattas.