Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Verksamhetsstödets lokaler ses över

Flygfoto över en stor gul byggnad.
Brinellvägen 8 är en av de byggnader som ska ses över när verksamhetsstödets lokaler ska optimeras.
Publicerad 2024-05-02

Nu startar arbetet med att se över stora delar av de lokaler där verksamhetsstödets personal arbetar.
– Tanken är att använda våra lokaler på bästa möjliga sätt där detta är en pusselbit också i det stora pusslet kring campusflyttarna där vi bereder plats för dem som ska flytta in, säger Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör som fattat beslut om lokaloptimering för verksamhetsstödet.

Blond kvinna i glasögon
Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör på KTH. Foto: KTH.

De medarbetare som berörs i ett första skede är de inom verksamhetsstödets olika sakavdelningar och som i dag har sina kontor på Brinellvägen 8, Teknikringen 1, Drottning Kristinas Väg 2-8 samt 48, Osquars Backe 2 och 31 och Valhallavägen 79 vilket sammantaget rör 19 000 kvadratmeter i dessa olika byggnader. De som arbetar inom VS på skolorna ingår inte i denna plan i dagsläget.

– Vi har inte råd att sitta stilla och fortsätta som nu. För att detta ska få genomslag och bidra till att skapa en ekonomi i balans 2027 måste vi börja omgående. Tanken är att det ska innebära en utveckling av vår verksamhet samtidigt som vi minskar våra kostnader. Vi ska hitta lösningar som är så bra och hållbara som möjligt, säger Kerstin Jacobsson.

Stort engagemang  

Till beslutet hör dels ett projektdirektiv dels en riktlinje för hur arbetsplatserna ska planeras i olika zoner, som varit ute på remiss. Över 400 personer kom med synpunkter och inspel.

– Det har varit ett väldigt stort engagemang för arbetsmiljön och hur man kan hitta mer kollektiva lösningar i planeringen av våra framtida arbetsplatser som vi givetvis tagit till oss i arbetet med detta, säger Kerstin Jacobsson och förtydligar:

– Men alla kan inte ha en egen arbetsplats som står tom ett par dagar i veckan. Men vi ska ju hitta lösningar som gör det så bra som möjligt och som inte stör vare sig samarbeten och tillhörigheten.

I kölvattnet efter pandemin blev distansarbete, att jobba hemma, en vana för många i arbetsvardagen. Mätningar som gjordes i fjol visar att beläggningen för hela VS i snitt var 59 procent och som mest var 65 procent av arbetsplatserna och skrivborden bemannande. Vissa dagar var beläggningen nere på 20 procent.

Olika zoner

De framtida kontoren kommer att delas in i en rad olika zoner för hur lokalerna ska användas med arbetsplatser, mötesrum, förvaringsutrymme och så vidare.

Kommer detta gälla oavsett vilken typ av jobb man har?

– Vi kommer att eftersträva att majoriteten arbetar i mera generella lösningar men vissa undantag kan göras om arbetet så kräver.

Kommer det bli stora ombyggnationer?

– Nej, förhoppningsvis inte. Vi kommer också att vara väldigt vaksamma på hållbarhetsaspekten i detta arbete och leva som vi lär även i denna förändring.

När går startskottet?

– Riktlinjen bygger på en omfattande analys och sammanställning av underlag. Det i sin tur har förankrats och diskuterats i olika arenor för medinflytande. Arbetet med lokaloptimering har hög prio. Våra nya arbetsplatser ska vara på plats under 2025 mot hösten- vi måste hålla ett visst tempo relaterat också till campusflyttarna från Kista och Södertälje.

Text: Jill Klackenberg 

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2024-05-02