Till innehåll på sidan

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk är det bra att veta vad som gäller för läkarintyg, sjuklön och ersättning för sjukhusvård och läkemedel.

Tillfälliga Coronaregler upphörde 1 oktober 2021

De tillfälliga reglerna för läkarintyg, karensavdrag och riskgruppsersättning upphörde att gälla den 1 oktober 2021. E-tjänsterna hos Försäkringskassan ligger kvar för att du ska kunna söka ersättning i efterhand för dagar före 1 oktober 2021. Läs mer på Coronaviruset – det här gäller Försäkringskassan.se

Sjukanmälan

Om du blir sjuk ska du anmäla det till din arbetsplats samma dag. Anmälan görs till närmaste chef.

Om du varit sjuk upp till sju dagar så ska du rapportera din frånvaro i egenrapporteringssystemet när du är tillbaka på arbetet. Vid längre sjukfrånvaro som kräver läkarintyg ska du snarast möjligt rapportera detta i egenrapporteringssystemet. Du anger samma frånvaroperiod som enligt läkarintyget.

Läkarintyg

Är du sjuk mer än sju kalenderdagar så behöver lönefunktionen få en kopia på ett läkarintyg för att kontrollera rätten till sjuklön.

Du sänder kopian på läkarintyget till:

KTH
Personalavdelningen/Lönefunktionen
100 44 Stockholm.

Du behöver också lämna en kopia till din kontaktperson på skolan/avdelningen.

Vid sjukdom som varar mer än 14 kalenderdagar ska även läkarintyg i original skickas till:

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

Under perioden 15 december 2020 – 30 september 2021 behövde du som anställd inte lämna läkarintyg under de första 21 kalenderdagarna i sjukperioden.

Karensavdrag, sjuklön och sjukpenning

Från första arbetsdagen du är sjuk utbetalas sjuklön, från sjuklönen görs ett karensavdrag. I vissa fall har du rätt att begära semesterersättning för en semesterdag i samband med karensavdraget. Det förutsätter att du har rätt till fler än 20 dagars betald semester för kalenderåret. Ansökan görs i egenrapporteringssystemet.

Under perioden 11 mars 2020 – 30 september 2021 var karensavdraget tillfälligt slopat av Regeringen. KTH gjorde då karensavdrag som vanligt, och du kunde sedan söka ersättning från Försäkringskassan.

KTH ger ersättning för de första 14 dagarna, detta kallas sjuklön. Försäkringskassan tar över ansvaret när man varit sjuk i mer än 14 dagar och den ersättningen kallas sjukpenning.

Ersättning för läkemedel och vård på sjukhus

Läkemedel med högkostnadsskydd ersätts med egenavgiften, vård på sjukhus ersätts med högst 70 kr.

Om du önskar ersättning för receptkvitton samt för kostnad för vård på sjukhus, gå in i portalen KTH för mig och följ anvisningarna. Insända kvitton får inte vara äldre än ett år.

Riskgrupper för Covid-19

Regeringen beslutade i juni 2020 om en förordning som syftade till att underlätta för riskgrupper på tre olika sätt. Bestämmelsen trädde i kraft 1 juli 2020 och upphörde att gälla den 30 september 2021. Det är möjligt att söka ersättning retroaktivt för obegränsat antal dagar under perioden 1 januari 2021 – 30 september 2021. Läs mer på  Coronaviruset – det här gäller Försäkringskassan.se

Sjukpenning i förebyggande syfte: Gällde arbetstagare som är i riskgrupp och har arbetsuppgifter som gör att de inte kunde arbeta hemifrån. Dessa arbetstagare kunde ha rätt till sjukpenning i förebyggande syfte. Detta gällde under förutsättning att personen i riskgruppen hade av någon av de i förordningen uppräknade sjukdomarna (se 2 § Förordning om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19). I förekommande fall skulle chef/lokal HR kontaktas som tog arbetstagarens läkarintyg vidare till KTH Personalavdelningen Löner. Arbetstagaren sökte sedan ersättning från Försäkringskassan.

Utökad möjlighet till tillfällig föräldrapenning för vårdnadshavare till barn som nyligen varit sjuka: För föräldrar innebar regeringens beslut att man under vissa förutsättningar kunde få ersättning om man behövde avstå från förvärvsarbete för att vårda ett barn som nyligen har varit allvarligt sjukt och behövde skyddas mot smitta av det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Föräldrar kunde även få ersättning om de avstod från förvärvsarbete för att undvika att de smittade ett barn som avses ovan. Behovet av skydd mot smitta skulle visas genom ett läkarutlåtande. För att kunna få ersättning i detta fall ställdes samma villkor i fråga om arbetet som när det gällde ersättning till personer i riskgrupp och anhöriga till dessa.
Ersättningen till föräldrar lämnades med samma belopp som gällde för tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn.

Smittbärarpenning till närstående i samma hushåll som en person i riskgrupp: Detta reglerades i samma förordning som nämndes ovan (se 5 §). Denna reglering om smittbärarpenning gällde specifikt för den som arbetade i hemmet som personlig assistent till sin närstående och samtidigt till viss del förvärvsarbetade utanför bostaden. Som ytterligare förutsättning gällde att det arbete, som inte var arbete som personlig assistent, inte kunde utföras från hemmet och att arbetsgivaren inte kunde erbjuda alternativa arbetsuppgifter.

Innehållsansvarig:Ankie Brundin
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-10-01