Om du blir sjuk

Om du blir sjuk är det bra att veta vad som gäller för läkarintyg, sjuklön och ersättning för läkarvård och läkemedel.

Sjukanmälan

Om du blir sjuk ska du anmäla det till din arbetsplats samma dag. Anmälan görs till närmaste chef.

Om du varit sjuk kortare tid än sju dagar så ska du rapportera din frånvaro i egenrapporteringssystemet när du är tillbaka på arbetet. Vid längre sjukfrånvaro som kräver läkarintyg ska du snarast möljigt rapportera detta i egenrapporteringssystemet. Du anger samma frånvaroperiod som enligt läkarintyget.

Läkarintyg

Är du sjuk mer än sju kalenderdagar så behöver lönefunktionen få en kopia på endast sidan två av ett läkarintyg för att kontrollera rätten till sjuklön.

Du sänder kopian på sidan två av läkarintyget till:

KTH
Personalavdelningen/Lönefunktionen
100 44 Stockholm.

Du behöver också lämna en kopia till din kontaktperson på skolan/avdelningen.

Vid sjukdom som varar mer än 14 kalenderdagar ska även läkarintyg i original skickas till:

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

Sjuklön och sjukpenning

Första arbetsdagen du är sjuk är en så kallad karensdag. I vissa fall har du rätt att begära semesterersättning för en semesterdag i samband med karensdagen. Det förutsätter att du har rätt till fler än 20 dagars betald semester för kalenderåret. Ansökan görs i egenrapporteringssystemet.

KTH ger ersättning för de första 14 dagarna, detta kallas sjuklön. Försäkringskassan tar över ansvaret när man varit sjuk i mer än 14 dagar och den ersättningen kallas sjukpenning.

Ersättning för läkarvård och läkemedel

Om du önskar ersättning för läkarvård, sjukgymnastik, receptkvitton samt sjukvårdskostnader, gå in i portalen KTH för mig och följ anvisningarna. Insända kvitton får inte vara äldre än ett år.

Läkarbesök och oralkirurgisk tandvård (på sjukhus) ersätts med högst 95 kr, läkemedel med högkostnadsskydd ersätts med egenavgiften, sjukgymnastik ersätts med högst 55 kr och vård på sjukhus ersätts med högst 70 kr.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp