Till innehåll på sidan

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk är det bra att veta vad som gäller för läkarintyg, sjuklön och ersättning för sjukhusvård och läkemedel. OBS Just nu finns tillfälliga regler för läkarintyg och karensavdrag. Se länk nedan.

Tillfälliga regler

Just nu finns tillfälliga regler för läkarintyg och karensavdrag. Information till anställda med anledning av coronaviruset .

Sjukanmälan

Om du blir sjuk ska du anmäla det till din arbetsplats samma dag. Anmälan görs till närmaste chef.

Om du varit sjuk upp till sju dagar så ska du rapportera din frånvaro i egenrapporteringssystemet när du är tillbaka på arbetet. Vid längre sjukfrånvaro som kräver läkarintyg ska du snarast möjligt rapportera detta i egenrapporteringssystemet. Du anger samma frånvaroperiod som enligt läkarintyget.

Läkarintyg

Är du sjuk mer än sju kalenderdagar så behöver lönefunktionen få en kopia på endast sidan två av ett läkarintyg för att kontrollera rätten till sjuklön.

Du sänder kopian på sidan två av läkarintyget till:

KTH
Personalavdelningen/Lönefunktionen
100 44 Stockholm.

Du behöver också lämna en kopia till din kontaktperson på skolan/avdelningen.

Vid sjukdom som varar mer än 14 kalenderdagar ska även läkarintyg i original skickas till:

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

Sjuklön och sjukpenning

Från första arbetsdagen du är sjuk utbetalas sjuklön, från sjuklönen görs ett karensavdrag. I vissa fall har du rätt att begära semesterersättning för en semesterdag i samband med karensavdraget. Det förutsätter att du har rätt till fler än 20 dagars betald semester för kalenderåret. Ansökan görs i egenrapporteringssystemet.

KTH ger ersättning för de första 14 dagarna, detta kallas sjuklön. Försäkringskassan tar över ansvaret när man varit sjuk i mer än 14 dagar och den ersättningen kallas sjukpenning.

Ersättning för läkemedel och vård på sjukhus

Läkemedel med högkostnadsskydd ersätts med egenavgiften, vård på sjukhus ersätts med högst 70 kr.

Om du önskar ersättning för receptkvitton samt för kostnad för vård på sjukhus, gå in i portalen KTH för mig och följ anvisningarna. Insända kvitton får inte vara äldre än ett år.

Innehållsansvarig:Ankie Brundin
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-08-27