Till innehåll på sidan

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk är det bra att veta vad som gäller för läkarintyg, sjuklön och ersättning för sjukhusvård och läkemedel.

Sjukanmälan

Om du blir sjuk ska du anmäla det till din arbetsplats samma dag. Anmälan görs till närmaste chef.

Rapportera din frånvaro i Egenrapporteringen så snart som möjligt. 

Läkarintyg

Är du sjuk mer än sju kalenderdagar så behöver lönefunktionen få en kopia på läkarintyget

Du kan mejla eller posta en kopia på läkarintyget. Mejladressen hittar du i Egenrapporteringen under 'Min befattning' eller posta till KTH, Personalavdelningen/Lönefunktionen, 100 44 Stockholm.

Du behöver också lämna en kopia till din kontaktperson på skolan/avdelningen.

Vid sjukdom som varar mer än 14 kalenderdagar behöver även Försäkringskassan få ditt läkarintyg.

Tillfälliga regler
Under perioden 19 januari – 31 mars 2022 behövde du som anställd inte lämna läkarintyg under de första 14 kalenderdagarna i sjukperioden

Karensavdrag, sjuklön och sjukpenning

Från första arbetsdagen du är sjuk utbetalas sjuklön, från sjuklönen görs ett karensavdrag. I vissa fall har du rätt att begära semesterersättning för en semesterdag i samband med karensavdraget. Det förutsätter att du har rätt till fler än 20 dagars betald semester för kalenderåret. Ansökan görs i Egenrapporteringen.

KTH ger ersättning för de första 14 dagarna, detta kallas sjuklön. Försäkringskassan tar över ansvaret när man varit sjuk i mer än 14 dagar och den ersättningen kallas sjukpenning.

Tillfälliga regler
Under perioden 8 december 2021 - 31 mars 2022 var karensavdraget tillfälligt slopat av Regeringen. KTH gjorde då karensavdrag som vanligt, och du kunde sedan söka ersättning från Försäkringskassan.

Ersättning för läkemedel och vård på sjukhus

Läkemedel med högkostnadsskydd ersätts med egenavgiften, vård på sjukhus ersätts med högst 70 kr.

Om du önskar ersättning för receptkvitton samt för kostnad för vård på sjukhus, gå in i portalen KTH för mig och följ anvisningarna. Insända kvitton får inte vara äldre än ett år.

Ersättning till riskgrupper för covid-19

Gravida

Gravida räknas som en riskgrupp från den tjugonde graviditetsveckan. Om det efter en utförd riskbedömning visar sig att det finns risk för gravid arbetstagare att utsättas för smitta i arbetet, och det inte är möjligt med anpassning av arbetsuppgifter, arbete hemifrån eller omplacering kan den gravida istället söka graviditetspenning från Försäkringskassan.

I förekommande fall ska chef/lokal HR kontaktas, och den anställda söker därefter ersättning från Försäkringskassan. Arbetsgivaren ska utfärda ett utlåtande om omplacering enligt Försäkringskassans blankett som den anställda bifogar sin ansökan. Chef/lokal HR tar arbetstagarens beslut/intyg om graviditetspenning från Försäkringskassan vidare till KTH Personalavdelningen, Löner.

Tidigare tillfälliga regler för covid-19

Ersättning till riskgrupper

Sjukpenning i förebyggande syfte

Gällde arbetstagare som är i riskgrupp och hade arbetsuppgifter som gjorde att de inte kunde arbeta hemifrån. Dessa arbetstagare kunde ha rätt till sjukpenning i förebyggande syfte. I förekommande fall skulle chef/lokal HR kontaktas, som sedan tog arbetstagarens läkarintyg vidare till KTH Personalavdelningen, Löner. Den anställde sökte ersättning från Försäkringskassan.

Åtgärden gällde under perioden 8 december 2021 - 31 mars 2022. Ersättningarna från Försäkringskassan kunde utbetalas retroaktivt.

Utökad möjlighet till tillfällig föräldrapenning för vårdnadshavare till barn som nyligen varit sjuka

Föräldrar kunde få ersättning om man behövde avstå från förvärvsarbete för att vårda ett barn som nyligen hade varit allvarligt sjukt och behövde skyddas mot smitta av det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Föräldrar kunde även få ersättning om de avstod från förvärvsarbete för att undvika att de smittade ett barn som avses ovan. Behovet av skydd mot smitta skulle visas genom ett läkarutlåtande.

Anställda ansökte om ”vård av sjukt barn” i Egenrapporteringen och ansökte om ersättning från Försäkringskassan. Åtgärden gällde under perioden 1 juli 2020 - 31 mars 2022.

Tillfällig föräldrapenning när skola eller förskola stänger

En förälder kunde få tillfällig föräldrapenning om denne behövde avstå från förvärvsarbete för att vårda ett barn när till exempel en förskola eller skola är stängd på grund av covid-19.

Du ansökte om ”vård av sjukt barn” i Egenrapporteringen och ansökte om ersättning från Försäkringskassan. Åtgärden gällde under perioden 25 april 2020 - 31 mars 2022.

Innehållsansvarig:Ankie Brundin
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-04-01