Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk är det bra att veta vad som gäller för läkarintyg, sjuklön och ersättning för sjukhusvård och läkemedel.

Sjukanmälan

Om du blir sjuk ska du anmäla det till din arbetsplats samma dag. Anmälan görs till närmaste chef.

Rapportera din frånvaro i Egenrapporteringen så snart som möjligt. 

Läkarintyg

Är du sjuk mer än sju kalenderdagar så behöver lönefunktionen få en kopia på läkarintyget

Du kan mejla eller posta en kopia på läkarintyget. Mejladressen hittar du i Egenrapporteringen under 'Min befattning' eller posta till KTH, Personalavdelningen/Lönefunktionen, 100 44 Stockholm.

Du behöver också lämna en kopia till din kontaktperson på skolan/avdelningen.

Vid sjukdom som varar mer än 14 kalenderdagar behöver även Försäkringskassan få ditt läkarintyg.

Karensavdrag, sjuklön och sjukpenning

Från första arbetsdagen du är sjuk utbetalas sjuklön, från sjuklönen görs ett karensavdrag. I vissa fall har du rätt att begära semesterersättning för en semesterdag i samband med karensavdraget. Det förutsätter att du har rätt till fler än 20 dagars betald semester för kalenderåret. Ansökan görs i Egenrapporteringen.

KTH ger ersättning för de första 14 dagarna, detta kallas sjuklön. Försäkringskassan tar över ansvaret när man varit sjuk i mer än 14 dagar och den ersättningen kallas sjukpenning.

Ersättning för läkemedel och vård på sjukhus

Läkemedel med högkostnadsskydd ersätts med egenavgiften, vård på sjukhus ersätts med högst 70 kr. Insända kvitton får inte vara äldre än ett år.

Om du önskar ersättning för receptkvitton samt för kostnad för vård på sjukhus, gå in i portalen KTH för mig och följ anvisningarna. Från och med 1 januari 2024 kan du endast ansöka om ersättning för läkemedelskostnader en gång per år. Ansökan ska registreras senast 31 januari året efter det kalenderår där kostnaderna uppkommit samt styrkas med ett registerutdrag ur högkostnadsdatabasen (hämtas från E-hälsomyndigheten).

Ersättning till riskgrupper för covid-19

Gravida

Gravida räknas som en riskgrupp från den tjugonde graviditetsveckan. Om det efter en utförd riskbedömning visar sig att det finns risk för gravid arbetstagare att utsättas för smitta i arbetet, och det inte är möjligt med anpassning av arbetsuppgifter, arbete hemifrån eller omplacering kan den gravida istället söka graviditetspenning från Försäkringskassan.

I förekommande fall ska chef/lokal HR kontaktas, och den anställda söker därefter ersättning från Försäkringskassan. Arbetsgivaren ska utfärda ett utlåtande om omplacering enligt Försäkringskassans blankett som den anställda bifogar sin ansökan. Chef/lokal HR tar arbetstagarens beslut/intyg om graviditetspenning från Försäkringskassan vidare till KTH Personalavdelningen, Löner.